Kommune-Norge tar voksnes læring på alvor

Mange voksne mangler den nødvendige kompetansen som trengs for å kunne ta videre utdanning eller stå tryggere i arbeidslivet.

Publisert

For å hindre utenforskap og sikre deltagelse i arbeidslivet er det nødvendig med opplæring tilpasset de voksnes behov.

- Derfor lager vi et nytt utdanningstilbud for voksne som trenger grunnskoleopplæring eller har svake grunnleggende ferdigheter, sier direktør i Kompetanse Norge Gina Lund.

Kompetanse Norge utvikler nye læreplaner i fagene norsk, norsk for språklige minoriteter, matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk. Læreplanene er laget spesielt for voksne og vil gi et bedre grunnlag for videre utdanning og arbeidsliv.

Målet er at flere voksne skal komme raskere gjennom grunnskolen slik at de skal stå tryggere i arbeidslivet. Prosjektet har fått navnet Kompetanseløftet.

Utvalgte voksenopplæringssentre i ti fylker skal prøve ut de nye læreplanene. Forsøkene går over tre år fra høsten 2017.

Søknadsfristen for å delta i forsøk var 1. april og alle forsøksfylkene er representert blant søkerne. Søknadene behandles i løpet av april og deltagere vil få svar på søknadene innen 1. mai.

Powered by Labrador CMS