(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Kvinner og menn velger fremdeles forskjellige fag

Studieforbundene arrangerte nær 44 700 tilskudds-berettigede kurs med 508 000 deltakere i 2015. Tallene viser at det er små endringer i kjønnsmønsteret sammenlignet med tidligere.

Publisert

Mens menn var i klart flertall med 77 prosent på kurs innenfor realfag, industri- og tekniske fag, utgjorde kvinner 70 prosent av deltakerne på kurs innenfor samfunnsfag.

Kjønnsmønsteret i valg av emne i 2015 skiller seg lite fra tidligere år.

Kvinnene har tradisjonelt dominert disse fagområdene:

  • samfunnsfag
  • språkfag
  • helse-, sosial- og idrettsfag
  • tjenesteyting og servicefag
  • organisasjons- og ledelsesfag

Kvinner var i flertall på disse kursene også i 2015, bortsett fra kurs innenfor organisasjons- og ledelsesfag hvor menn utgjorde 52 prosent.

Andelen kvinner på kurs innenfor tjenesteyting og servicefag gikk ned med 19 prosentpoeng i perioden 2010-2015, fra 70 til 51 prosent. På den annen side økte kvinneandelen på kurs i naturbruk og miljøverns- og friluftsfag fra 37 prosent i 2010 til 42 prosent i 2015.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS