Ferie illustrasjon strand2
Ferie illustrasjon strand2

Trygdesvindel for 222 millioner

NAV har aldri anmeldt mer trygdesvindel enn i 2015. Hittil i år er 1057 personer anmeldt for å ha svindlet NAV for til sammen 222 millioner kroner. 111 personer har svindlet mens de har hatt utenlandsopphold.

Publisert Sist oppdatert

– Kontrollene av utlandsopphold er trappet opp de siste årene. Vi anmelder dem vi mener bevisst har holdt tilbake opplysninger, sier Kjersti Monland.

Over halvparten er anmeldt for svindel av dagpenger. De fleste har ikke opplyst til NAV at de har inntekt. Til sammen har de svindlet NAV for 83,5 millioner kroner.

– De aller fleste er ærlige, men de som velger å gi feil opplysninger til NAV løper en stor risiko for å bli oppdaget, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland.

Hele 70 prosent av de anmeldte sakene er avdekket gjennom kontroller mot opplysninger fra Skatteetaten. De siste årene har NAV målrettet samkjøringen av offentlige registre.

Drar til utlandet med stønad fra NAV

111 personer er anmeldt for å ha svindlet NAV for 34 millioner kroner ved å ha mottatt stønad under utenlandsopphold. Dette er 15,4 millioner kroner mer enn på samme tidspunkt i fjor. De fleste har mottatt arbeidsavklaringspenger (AAP). Flere enn tidligere er også anmeldt for å ha oppholdt seg i utlandet samtidig som de har mottatt stønad som enslig forsørger.

Samarbeider om store saker

Antallet anmeldelser for svart arbeid og trygdesvindel har økt. NAV har anmeldt slike saker for 34 millioner kroner, nærmere 11 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor. I den største saken er det utbetalt sykepenger og arbeidsavklaringspenger for nesten to millioner kroner, samtidig som vedkommende arbeidet svart.

For å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet samarbeider NAV nå med blant andre Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet.

(Pressemelding)