colourbox_skammer seg
colourbox_skammer seg

Tidspress er et nordisk fenomen

En undersøkelse blant 36 land viser at nordiske arbeidstakere rangerer på toppen når det kommer til tidspress på jobben. 

Publisert Sist oppdatert

(Ill.foto: Colourbox)

Det europeiske arbeidsmiljøorganets (EU‑OSHA) andre europeiske bedriftsundersøkelse (ESENER-2), spør de som har best kjennskap til HMS‑situasjonen i bedriftene om hvordan helse- og sikkerhetsrisikoer håndteres på deres arbeidsplass. Fokusområder ligger særlig på psykososiale risikoer.

Eksemepelvis oppgir 13 prosent av foretakene i EU-28 at de har arbeidstakere som arbeider hjemmefra på regelmessig basis. Nederland med 26 prosent og Danmark med 24 står her for de høyeste andelene.

Språkproblemer

Det er også verdt å merke seg at 6 prosent av foretakene i EU-28 oppgir å ha arbeidstakere som har vansker med å forstå språket som snakkes på arbeidsplassen. Andelen er her høyest i Luxembourg og Malta med 16 prosent og Sverige med 15 prosent. Disse arbeidssituasjonene bringer med seg nye utfordringer som krever tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø.

Tidspress

I Sverige og Finland sier 74 prosent at tidspress er et problem. Etterfulgt av Danmark med 73 prosent, og Norge og Island med 71 prosent. Deretter følger Nederland med 62 prosent.

I den nedre del av skalaen finner vi Tyrkia med 15 prosent, Litauen med 16 prosent og Italia med 21 prosent.

Undersøkelsen ble gjennomført ved i alt 49 320 foretak med minst fem ansatte og fra alle sektorer i de 36 landene som dekkes.

Les mer om studien her.

"