Hjemmearbeid med barn
Hjemmearbeid med barn

Nytt forslag om utvidelse av pleiepenger ved omsorg

Regjeringen foreslår å utvide pleiepengeordningen ved å inkludere grupper som i dag ikke er omfattet. Dette gjelder barn som ikke er livstruende eller svært alvorlig syke, men som har kontinuerlig pleiebehov og barn med varig sykdom.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Det er behov for å bedre forholdene for familier med store pleie- og omsorgsoppgaver, og gjøre det lettere for disse familiene å kombinere yrkesaktivitet med omsorg for barn med store pleiebehov.

Dette er familier som ofte har mange utfordringer, og som dermed har behov for et sammensatt tjenestetilbud forankret i ulike etater og regelverk.

I det nye forslaget foreslås det forenklinger i regelverket og en utvidet generell øvrealdersgrense på 18 år. Videre at pleiepenger skal ytes med 100 prosent inntektskompensasjon i 260 dager (ett år) og 66 prosent kompensasjon i 1040 dager (fire år).

I tillegg foreslås det å gjøre ordningen mer fleksibel ved øke graderings- muligheten til 20 prosent slik at det skal bli lettere å kombinere pleieoppgaver og yrkesdeltagelse.

Les høringsnotatet her.