(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Bruker sosiale medier til omdømme og rekruttering

Staten og næringslivet benytter sosiale medier særlig til omdømmeutvikling. 3 av 4 statlige virksomheter og 3 av 5 foretak i næringslivet bruker sosiale medier som hjelp til rekruttering.

Publisert

Sosiale medier er en viktig arena for offentlig og privat sektor for å nå ut til befolkningen. Ifølge undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene deltar 65 prosent av den «voksne» befolkningen på sosiale medier stort sett daglig, og ytterligere 12 prosent bruker mediene minst én gang i uka, melder SSB.

I hele samfunnet har det vært høy vekst i brukere av mediene de siste årene. I 2012 hadde 62 prosent av befolkningen i alderen 16–79 år vært på sosiale medier i løpet av de siste 3 månedene. Andelen har steget til 80 prosent i 2017.

Andel statlige virksomheter som bruker mediene økte fra 64 prosent i 2012 til nesten 90 prosent i 2017. I privat næringsliv er det en lavere andel som bruker mediene, men også her har det vært høy vekst. Andelen i nettsamfunn har økt fra 44 prosent i 2013 til 71 prosent i 2017.

Undersøkelsen Bruk av IKT i staten viser at hele 93 prosent av statlige virksomheter som bruker sosiale medier, bruker mediene til å utvikle virksomhetenes omdømme. I næringslivet er andelen 68 prosent av foretakene, viser undersøkelsen Bruk av IKT i næringslivet. Vel 30 prosent av statlige virksomheter og 22 prosent av private foretak involverer brukerne i produktutvikling gjennom mediene.

En stor andel av både staten og næringslivet bruker sosiale medier i arbeidet med å rekruttere nye ansatte. 75 prosent av statlige virksomheter og 60 prosent av næringslivet bruker mediene til dette formålet.

En høyere andel av staten er til stede på flere medier, sammenlignet med næringslivet. 83 prosent statlige virksomheter er på nettsamfunn, som Facebook og LinkedIn. Mediet brukes også av 71 prosent av de private foretakene.

Staten er ivrigere bloggere enn næringslivet. 72 prosent svarer at de benytter seg av Twitter eller andre mikroblogger, og 37 prosent opplyser at de blogger på virksomhetens nettsider. Kun 11 prosent av private foretak blogger på mikroblogger eller foretakenes nettsider.

Nettsider som deler multimediainnhold, for eksempel YouTube, benyttes av 57 prosent av de statlige virksomhetene og 15 prosent av næringslivet.

Powered by Labrador CMS