Personal og Ledelse 8/2016 er ute nå

PAPIRUTGAVEN: Er du leder av en mellomstor bedrift som må nedbemanne og lurer på hvordan det skal gjøres? I Personal og Ledelse 8/2016 får du noen råd på veien. Se hva du kan lese om i bladet her.

Publisert

I Personal og Ledelse 8/2016 kan du lese om følgende:

Leder: Negative tilbakemeldinger må følges opp
«I denne utgaven har vi en større artikkel om oppfølging av anonyme medarbeiderundersøkelser. Hvis kritikken som framkommer skal bli konstruktiv, er det en forutsetning at undersøkelsene følges opp i ettertid. Det er her mulighetene for endring og utvikling ligger.»

Medarbeiderundersøkelser:

Krevende med negative tilbakemeldinger
Det kan være knalltøft for en leder å motta negative tilbakemeldinger i anonyme medarbeiderundersøkelser. Hvordan skal tilbakeme ldingene følges opp på en konstruktiv måte?

Medarbeider undersøkelser må alltid følges opp
– Vi så et stort behov for en praktisk håndbok som gir konkrete metoder og verktøy i oppfølgingsarbeidet. Mange er rådville og vet ikke helt hvordan de skal følge opp slike undersøkelser, sier Tone Aarum Sæter.

5 gode råd når tilbakemeldingene er negative
Marianne Hauan Molstad og Tone Aarum Sæter gir i boken ”Medarbeiderundersøkelsen gjennomført – hva nå?” følgende råd til ledere som har fått negative tilbakemeldinger på medarbeiderundersøkelsen.

Medarbeiderundersøkelser må brukes med fornuft
Er det feigingenes festdag når anonyme medarbeiderundersøkelser gjennomføres? Ikke nødvendigvis. Det er et nyttig verktøy hvis det gjøres et godt for- og etterarbeid.

Tema: Rekruttering

Jobbintervjuet er overvurder
Det er nesten umulig å forutsi hvordan en person vil fungere i en jobbsituasjon basert på jobbintervjuet, mener den danske rekrutteringseksperten Lars Lundmann.

Ingen metode er god nok alene
Ingen seleksjonsmetoder er isolert sett gode nok alene, men tester kan være nyttige verktøy ved nyansettelser.

7 av 10 lar seg forføre av jobbsøkeren
En fersk Fafo-rapport viser at norske arbeidsgivere rekrutterer slik de alltid har gjort, og ofte lar seg forføre av den kandidaten de liker best. Dette til tross for at det finnes godt dokumenterte rekrutteringsmetoder.

Jus og ledelse

Får renholderen den lønnen han skal ha?
Du har satt vaskejobben bort til et firma, og er ikke arbeidsgiveren til den unge mannen som gjør rent et par ganger i uken. Likevel har du et ansvar for lønns- og arbeidsvilkårene til renholderen.

Når arbeidstaker er mellom 15 og 18 år
Før du ansetter barn mellom 15 og 18 år for å «ta toppene» i julestria, er det viktig å være kjent med de særreglene som gjelder yngre arbeidstakere. Går hun fortsatt på ungdomsskolen er det ekstra mye å passe på.

Små og mellomstore bedrifter: Dette må du vite ved nedbemanning
Er du leder av en mellomstor bedrift som må nedbemanne og lurer på hvordan det skal gjøres? Her får du noen gode råd på veien.

Friminutt med Hans Geelmuyden
Kommunikasjonsguruen Hans Geelmuyden er krystallklar på at ledelse er en tøff og krevende jobb der du aldri blir utlært. Det nytter ikke å kose seg til gode resultater.

Psykologene
Resultat og relasjon
Det er frustrerende når medarbeideren ikke leverer så godt som han burde på tross av at du har påpekt det gjentatte ganger og prøvd «alt». Men før du gir opp medarbeideren bør du spørre deg selv: Er jeg tydelig nok på krav og mål – samtidig som jeg fokuserer tilstrekkelig på relasjon og støtte?

Advokaten
Tillitsvalgt blir truet av arbeidsgiver
Krever fortrinnsrett til stilling
Ansatt har ugyldig fravær – må vi betale lønn i oppsigelsestiden?
Arbeidstaker vil ”fantegå” fra jobben

Lønn og pensjon
Blir julegaven skattepliktig?
Sykepenger i utlandet
OTP og bonus

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Powered by Labrador CMS