Personal og Ledelse 7/2017 er ute nå

PAPIRUTGAVEN: Ann-Viktoria Fredriksen og Are Mossige Wangsholm var to av de heldige som ble plukket ut blant de 2 100 søkerne til Norges mest populære sommerjobb. Temaet i Personal og Ledelse 7/2017 er bemanning og nedbemanning.

Publisert

Personal og Ledelse 7/2017 er på vei ut til abonnentene. I denne utgaven kan du lese om følgende:

TEMA: Bemanning og nedbemanning

Dyreparken i Kristiansand: Norges mest populære arbeidsplass for ungdom
Kall det gjerne et luksusproblem, men HR-direktør Sofie Ringen fikk 2 100 søknader til årets sommerjobber. Mange unge får sitt første møte med arbeidslivet i Dyreparken i Kristiansand

Ansatte kan kreve innsyn når arbeidsgiver nedbemanner
Arbeidsgivere kan nedbemanne når det er saklig grunn til det. Men de som mister jobben har rett til å få innsyn i hvilke vurderinger arbeidsgiveren har gjort for å velge akkurat dem.

Gi den nyansatte en god start
Onboarding handler om å ta imot og ta vare på nyansatte på en god måte. Det øker sannsynligheten for at de blir lojale og produktive medarbeidere som trives i virksomheten.

Når du ansetter Dr. Jekyll, men får mr. Hyde
Du intervjuer en hyggelig, erfaren og godt kvalifisert jobbsøker. Noen måneder senere tenker du: Hvordan kan jeg bli kvitt ham?

Fem ting du ikke bør gjøre ved nyansettelser

Sykmeldt på grunn av stress

Skammer seg over ikke å strekke til
Stressrelatert sykefravær skyldes ikke bare arbeidsmengden i seg selv. Å lykkes på jobb er viktig for selvfølelsen – og under overflaten ligger angsten for ikke å være god nok. Det gjør oss sårbare.

Dette bør få varsellampene til å blinke

Gode råd til ledere

Friminutt med Berit Svendsen
– Jeg tror de færreste ser hele rekkevidden av de endringene som nå finner sted
Den raske teknologiske utviklingen gjør at livene våre vil forandres på mange plan i løpet av de kommende årene. Det gjelder ikke minst arbeidslivet. Endringene åpner for uante muligheter – men vi står også overfor store krav til omstilling og ny kompetanse.

Lederartikkel:
HR står foran store utfordringer
«Det har blitt vanskeligere enn noen gang å se inn i fremtiden. Det som derimot er åpenbart, er at utviklingen vil medføre store forandringer på mange plan i løpet av de kommende årene. Det gjelder ikke minst i arbeidslivet. Vi står overfor større krav til omstilling og kompetanseutvikling enn noen gang tidligere.»

En leders verste mareritt:
Hva skjer når arbeidsplassen går opp i røyk?
Den 1. september 2015 brant den lokale byggevarebedriften ved Tana Bru ned til grunnen, og 10 medarbeidere sto plutselig uten en jobb. Daglig leder Ørjan Kollstrøm, har fått noen verdifulle erfaringer i etterkant av brannen.

HR-teknologi
Eget lønningskontor eller en outsourcet tjeneste?
Det blir stadig vanligere at norske bedrifter outsourcer lønningstjenesten, og vi ser at av de som har gjort dette er det få som velger å ta tilbake tjenesten internt. Å outsource vil for de fleste selskap være en stor beslutning, så hvilke elementer bør ligge til grunn for en slik avgjørelse, og hvordan går man frem?

Psykologene
Bli en bedre selvleder!
I septemberutgaven av Personal og ledelse skrev vi om superledelse – begrepet som har vært brukt for å karakterisere ledere som er gode på å lede andre til å lede seg selv. I det moderne arbeidslivet er nettopp evnen til selvledelse, for både ledere og medarbeiderne, en sentral ferdighet for å lykkes. Så hvordan kan man jobbe mer systematisk for å styrke denne kompetansen?

Jus og ledelse

Må få nok hvile etter kveldsarbeid
Jobber arbeidstakeren med pc-en fram til klokken 23.00, kan hun ikke uten videre gå på jobb klokken åtte neste dag. Muligheten for å jobbe om kvelden er myket opp, men arbeidstaker skal fortsatt ha 11 timer hvile mellom to arbeidsøkter.

Beredskapsvakt kan være arbeidsfri
Den tiden arbeidstaker er på beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet og ikke blir tilkalt, kan regnes som arbeidsfri. Det vil si at denne tiden også vil kunne regnes som hviletid etter arbeidsmiljøloven.

Oppsigelsestiden starter etter ferien
Hva er siste arbeidsdag når arbeidstaker blir sagt opp rett før en avtalt ferie? Er oppsigelsesfristen kortere enn 3 måneder, har arbeidstaker ifølge Høyesterett krav på sammenhengende oppsigelsestid. Det kan bety at oppsigelsesfristen først starter etter at arbeidstaker har hatt ferie.

Advokaten
- Kan vi spørre om tidligere sykefravær ved ansettelse
- Gyldigheten av kundeklausul
- Søksmålsfrist i oppsigelsestid
- Sluttvederlag kombinert med sykelønn og arbeidsavklaringspenger

Lønn og pensjon
- Premiering av månedens sprekeste
- Overtidsgodtgjørelse
- Brukt opp syke-barn-dagene

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Powered by Labrador CMS