Personal og Ledelse 3/2017 er ute nå

PAPIRUTGAVEN: – Frykten for konflikter gjør at vi lar små konflikter vokse seg store. I stedet bør vi gripe muligheten til lære av dem, sier Hans Morten Skivik.

Publisert

I Personal og Ledelse 3/2017 er på vei ut til abonnentene. I denne utgaven kan du lese om følgende:

– Arbeidslivet skal ikke være en konfliktfri sone
Hvorfor venter vi med å ta tak i konfliktene til det er for sent? Frykten for konflikter gjør at vi lar små konflikter vokse seg store. I stedet bør vi gripe muligheten til lære av dem. Tiden er overmoden til å fokusere på en konstruktiv konfliktkultur.
– Vi ser på konflikter som noe ekstremt negativt. Derfor venter vi for lenge med å gripe inn. Resultatet er ofte at konfliktene vokser seg større og blir mer krevende å løse, sier Hans Morten Skivik, som er programdirektør for Solstrandprogrammet i AFF og har mange års erfaring som leder og organisasjonskonsulent.

Slik eskalerer konflikter
Konflikttrappen er en mye brukt modell for å vise hvordan en konflikt utvikler seg fra en uoverensstemmelse til en konflikt.

Leder: De viktige konfliktene
«Det er ikke konfliktene i seg selv som er negative. Det er måten vi løser dem på – eller rettere sagt – måten vi ikke løser dem på. Vi trenger konflikter.»

TEMA: Pensjon

Er hybridpensjon et bedre valg?
Mange virksomheter går i disse dager over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Det finnes imidlertid et annet alternativ: Hybridpensjon. Er dette en bedre løsning – og i så fall for hvem?

Hva er hybridpensjon?
Det har vært vanlig å dele tjenestepensjons ordninger i to hovedkategorier: ytelsespensjon og innskuddspensjon. Et mindre kjent alternativ er hybridpensjon.

Noen viktige forskjeller mellom innskuddspensjon og hybridpensjon
Selv om innskuddspensjon og hybridpensjon har en del likhetstrekk er det vesentlige forskjeller på pensjonsordningene.

SINTEF valgte hybridpensjon
Høye pensjonskostnader gjorde at SINTEF gikk bort fra en trygg og god ytelsespensjon. De ansattes ønske om livslange pensjonsutbetalinger gjorde at de valgte en hybridpensjon framfor innskuddspensjon.

Tre steg til bedre HR-leveranser
HR bør ha en naturlig plass i toppledergruppen. Men da må HR forstå businessen og synliggjøre effekten HR har på bunnlinjen.

Et tilbakeblikk på HR-historien
I mars markerte HR Norge at det er 50 år siden Norsk Institutt for Personaladministrasjon (NIPA) ble stiftet. NIPA, som ble stiftet den 13. mars 1967, var en av de to organisasjonene som var forgjengerne til HR Norge. Den andre var Senter for Personal og Organisasjonsutvikling (SPO). NIPA og SPO slo seg sammen i 2002 og ble til HR Norge. Jubileet var en god anledning til å ta et interessant tilbakeblikk på utviklingen innen HR-faget.

Snur opp ned på mentorrollen
Skal man lykkes som toppsjef må man holde seg oppdatert. Derfor har direktøren i revisjonsselskapet RSM skaffet seg to nye mentorer. Den eldste er 28 år.

Alle har talent – og skal ha muligheten til å vise det
Canon har en egen karriereportal for ansatte som søker nye utfordringer og vil videreutvikle seg. Vi har møtt to som har fått nye muligheter etter at de la ut profilen sin i Canon Talent.

Friminutt med Arne Olav Brimi
– Vi må dyrke frem individualiteten og talentene i folket
Nasjonalkokken Arne Brimi er brennende opptatt av mat, helse og natur. Mest av alt er han opptatt av å dyrke frem individualiteten og det folk er gode på. – Alle har et talent, sier han til Personal og Ledelse.

HR teknologi
Medarbeidersamtalen i endring
Den tiden da lederen pliktskyldigst kalte inn medarbeiderne til den årlige medarbeidersamtalen for så å skrive et referat som ble liggende i skuffen til neste års samtale, er forbi. Medarbeidersamtalen i seg selv er ikke så viktig. Det er det som blir gjort mellom medarbeidersamtalene, som har størst verdi. Hvordan kan HR-systemene hjelpe oss med det?

Psykologene
Har vi tid til å tenke kloke tanker?
Vi må ikke effektivisere oss bort fra det å stoppe opp og reflektere over hva vi holder på med. Spørsmålet er ikke om vi har tid til refleksjon – men om vi har råd til å la være.

Jus og ledelse

Slik håndterer du fortrinnsretten etter en nedbemanning
Arbeidsmiljøloven gir tidligere ansatte fortrinnsrett til ny stilling i ett år etter en nedbemanning. Men lovteksten gir lite konkret veiledning til arbeidsgiver.

Arbeidstaker vil ha redegjørelse om konkurranseklausulen
En ansatt hos oss har sagt opp stillingen sin for å gå over til en konkurrent. Derfor ønsker vi å benytte oss av konkurranseklausulen som ble avtalt da vedkommende begynte hos oss for tre år siden. Arbeidstaker har bedt oss om en skriftlig redegjørelse. Siden vi ikke har gjort dette før, lurer vi på hvordan vi bør gå fram.

Advokaten
- Har jeg frasagt meg retten til overtidsbetaling?
- Ikke sett oppsigelsen på vent på grunn av sykmelding
- Kan vi innhente helseopplysninger om jobbsøkeren?
- Kan foreldre være med på drøftelsesmøte?
- Prøvetid ved ansettelse av vikar

Lønn og pensjon
- Arbeidstaker eller næringsdrivende?
- Bytte metode for yrkesbil

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Powered by Labrador CMS