Personal og ledelse 2/2018 er ute nå

PAPIRUTGAVEN: Både varsling, HR-teknologi og medarbeiderutvikling er tema i Personal og Ledelse 2/2018.

Publisert

Personal og Ledelse 2/2018 er på vei ut til abonnentene. I denne utgaven kan du lese om følgende:

Vet du hva GDPR krever av deg?
Snart blir EUs nye regler for håndtering av personopplysninger en del av norsk lov. Det omfatter også alt som lagres av personopplysninger om ansatte.

Tema: Varsling

Seksuell trakassering i arbeidslivet:
Slik håndterer du de vanskelige varslingssakene

Me too kampanjen har vært en vekker for mange virksomheter. Samtidig har lovgiverne strammet inn kravene til varslingsrutiner. Det har medført travle dager for advokat Eivind Arntsen.

De nye varslingsreglene

Kan varsleren være anonym?

Tema for diskusjon i HR­avdelingen

Alle med minst fem ansatte må ha rutiner for varsling

Dette bør være med i varslingsrutinene

Tema: HR-teknologi

Nytt HR­system i DNV GL:
Fra utdatert skreddersøm til oppdatert skyløsning

I november hadde DNV GL en felles global implementering av sitt nye HR­system i 80 land. I forkant ligger en lang og grundig prosjektperiode.

Kunstig intelligens endrer HR-bransjen
Kunstig intelligens er ikke en fremtidsversjon. Det er her og nå – og det kommer til å påvirke HR i veldig stor grad.

Slik kan teknologien forbedre HR
HR bør ikke frykte den raske teknologiske utviklingen. Bruk den heller som et konkurransefortrinn, mener trendforsker Thomas Nyberg.

5 HR-trender
Digitaliseringen medfører forandringer innen arbeidslivet og innen HR. Her er noen trender trendanalytiker Thomas Nyberg i InsightLab ser i dag.

Tema: Medarbeiderutvikling

Den mest effektive metoden for å motivere medarbeidere er veldig enkel:
Si takk for god innsats!

Det ligger stor kraft i å løfte fram de gode eksemplene. Når ledelsen berømmer medarbeidere etter konkrete kriterier, da sier de: Slik vil vi ha det her hos oss. Når det er kollegene som nominerer får anerkjennelsen enda større effekt.

Slik velges de som får en spesiell takk

De 5 største medarbeiderutfordringene ved prosjektarbeid

Unngå at mistrivsel hindrer måloppnåelse

Skap et team som presterer bedre
Hvis team skal prestere på toppnivå må ledelsen sette sammen de rette menneskene, og utvikle en gruppedynamikk som preges av åpenhet og trygghet.

Friminutt med Cecilie Heuch
Ny toppleder for HR i Telenor
– En god HR­direktør er interessert i mennesker, liker å jobbe i team og kan håndtere mange forskjellige brikker samtidig, mener Telenors nye HR­direktør.

HR-teknologi
GDPR er mer HR enn IT og juss
GDPR er kun måneder unna og juristene er travelt opptatt med å tolke den nye forordningen og fortelle oss hvordan vi nå må forholde oss til personvern. Leverandørene jobber på sin side med å fortelle oss at deres systemer etterlever de nye reglene. Det er derimot lite fokus på de praktiske konsekvensene for oss på HR.

Psykologene
Jobbusikkerhet i digitaliseringens tid:
Kommer robotene til å ta jobben min?

I 1964 opprettet den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson Nasjonal kommisjon for teknologi, automatisering og økonomiske fremskritt. Kommisjonen fikk i oppdrag å besvare et spørsmål: Vil automatisering og bruken av maskiner øke arbeidsledigheten og på sikt utradere alle jobber?

Jus og ledelse

Kan arbeidsgiver endre fastsatt ferie?
Ferieavvikling i avdelingen kan være godt planlagt, men det hjelper lite hvis det oppstår en situasjon som gjør at ferien ikke kan gjennomføres etter fastsatt plan.

Fast overtidstillegg, men ikke fast overtid
Vi hører stadig oftere at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler at arbeidstaker skal kunne arbeide svært fleksibelt. Av og til får vi inntrykk av at dette ikke handler bare om fleksibilitet, men også om en nokså utydelig definering av arbeidstiden, og forventninger om overtid som en fast del av arbeidstiden.

Advokaten
– Har arbeidstaker krav på flyttedag med lønn?
– Jeg er sykemeldt og har fått tilbud om sluttpakke
– Må arbeidsgiver opplyse om grunnlaget for utvelgelsen ved overtallighet?
– Kan arbeidsgiver nekte meg lønnen jeg har til gode?
– Vil saksøke arbeidsgiver for usaklig oppsigelse

Lønn og pensjon
– Bredbånd på hytta
– Utbetale feriedager
– Gratis lunsj

Aktuelt
Bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Powered by Labrador CMS