Personal og Ledelse 2/2017 er ute nå

PAPIRUTGAVEN: Kristin Halvorsen er opptatt av gjennomføringskraft. – Som leder må du få med deg folkene dine, og det gjøres ved å vinne dem litt hver eneste dag, sier hun.

Publisert

I Personal og Ledelse 2/2017 kan du lese om følgende:

Leder: Datasikkerhet handler om mennesker
«Datasikkerhet handler ikke bare om teknologi. Det handler i stor grad også om menneskelige feil - og om mennesker som lurer mennesker. Derfor er det viktig å jobbe med ansattes atferd, kunnskap og holdninger til sikkerhet. Datasikkerhet er en viktig oppgave for HR.»

TEMA: HR-teknologi

Ikke la kriminelle få tilgang til sensitive HR-data
Tror du at hackere er mistilpassede fjortiser med hettegenser som snoker rundt i nettets mørke kroker og bryter seg inn i virksomhetens datasystem for moro skyld? Tro om igjen.

Anskaffelse av nytt HR-system: Suksessen hviler på forarbeidet
Et godt HR-system forenkler og forbedrer HR-arbeidet. Men jobben man gjør før HR-systemet anskaffes er avgjørende for kvaliteten på sluttresultatet.

Nytt EU-regulativ for datasikkerhet
Fra mai 2018 iverksettes et nytt EU-regulativ for datasikkerhet. Målet er å få like datasikkerhetsregler over hele Europa. Regulativet gjelder også for norske virksomheter.

Skanska valgte skytjeneste for globalt HR-system
Skanska valgte et skybasert HR-system for rekruttering og performance management. Et skybasert løsning gjør det enklere å oppgradere med nye funksjoner, men gir mindre rom for skreddersøm.

Jus og ledelse

Når kan arbeidsgiver si nei til utdanningspermisjon?
I 16 år har norske arbeidstakere hatt lovfestet rett til ulønnet permisjon i tre år for å ta utdanning på heltid eller deltid. Det overrasker fortsatt. At det ikke kreves at utdanningen er relevant for virksomheten eller stillingen arbeidstaker har, er etter vår erfaring det som forundrer arbeidsgiver mest.

Deltid og ferie
Arne reagerer på at arbeidsgiver har lagt deler av ferien hans til dager han ikke skulle vært på jobb. Men fremgangsmåten er korrekt. Da Arne jobber deltid skal også arbeidsfrie dager regnes med. Spørsmålet om beregning av feriedager kommer på spissen når en deltidsansatt tar ferien ut i enkeltdager.

Kan ansatte nekte å reise til terrorutsatte områder?
I lys av den stadig økende frykten for terrorangrep, oppstår det flere problemstillinger arbeidsgivere må ta stilling til. Hvilket ansvar har arbeidsgiveren for arbeidstakere som er på tjenestereise i terrorutsatte områder?

Friminutt med Kristin Halvorsen
– Medarbeiderne må vinnes litt hver dag
Kristin Halvorsen er opptatt av gjennomføringskraft. – Som leder må du få med deg folkene dine, og det gjøres ved å vinne dem litt hver eneste dag, sier hun

Ny serie: HR teknologi
Hvordan blir HR en strategisk forretningspartner?
HR er stadig oftere representert i styrerommene, men mange opplever likevel at det er vanskelig å få gjennomslag, og at HR har et noe mykt og ullent rykte. Hva må til for at HR skal bli en strategisk og bærekraftig forretningspartner?

Psykologene
Arbeid og kjærlighet
Når parforhold bryter sammen får de fleste av oss en skikkelig knekk. Det påvirker også jobben.

Advokaten
Må jeg møte til drøftelsesmøte når jeg er sykmeldt?
Kan vi begrense utvalgskretsen ved nedbemanning?
Kan IT-konsulenten jobbe på lageret i oppsigelsestiden?
Ble pålagt ny prøvetid etter fem år

Lønn og pensjon
Parkeringsbot med arbeidsgivers bil
AFP og skifte av jobb
Sporadisk bruk av firmaets bil

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Powered by Labrador CMS