Personal og Ledelse 1/2017 er ute nå

PAPIRUTGAVEN: Innovasjon og omstilling er nødvendig for at virksomheter skal overleve. Da holder det ikke at ledelsen tenker luftige tanker og reiser på studietur til Silicon Valley. Man må skape en læringskultur som setter de ansatte i stand til å takle utfordringene. Temaet i Personal og Ledelse nummer 1/2017 er opplæring, etter- og videreutdanning.

Publisert

I Personal og Ledelse 1/2017 kan du lese om følgende:

Leder: Omstilling krever læring
«Det er uendelig mange muligheter for læring på arbeidsplassen. Det gjelder bare å benytte seg av dem. Det skjer dessverre i alt for liten grad, selv i en tid med høye krav til omstilling og rask endringstakt.»

Tema: Opplæring, etter- og videreutdanning

Vi må lære for å overleve
Innovasjon og omstilling er nødvendig for at virksomheter skal overleve. Da holder det ikke at ledelsen tenker luftige tanker og reiser på studietur til Silicon Valley. Man må skape en læringskultur som setter de ansatte i stand til å takle utfordringene.

7 Læringsfeller
Lene Tanggaard har i boken «Lær! – Effektiv talentutvikling og innovasjon» definert følgende vanlige læringsfeller i virksomheter.

Mange tar fagbrev som voksne
Hvert år tar mer enn 20 000 personer i Norge et fageller svennebrev. Førti prosent er 25 år eller eldre. Hvem er de?

60 studiepoeng med HR
HR Norge har siden 2006 samarbeidet med Høgskolen i SørøstNorge om HR utdanning. Studiet kan nå tas som en årsenhet i Strategisk Human Resource Management (SHRM).

Opplæring skal gi bedre totalopplevelse
Turistenes opplevelse av Hemsedal handler ikke kun om det enkelte hotell eller turistattraksjon. For å sikre en god totalopplevelse sendes ansatte fra ulike virksomheter på samme kurs.

Stort frafall blant doktorgradsstudenter
Det er 9 500 doktorgradsstudenter i Norge. Sannsynligheten er stor for at 3 200 av dem aldri kommer til å fullføre.

Jus og ledelse

Ingen beløpsgrense for databrille
Flere virksomheter setter en grense for hvor mye databrillen skal kunne koste. Er det riktig?

Nye regler mot vold og trusler
Ansatte i helseog sosialsektoren og i offentlig administrasjon er mest utsatt for vold og trusler om vold på jobb, og stadig flere blir skadet. Nå stiller arbeidsmiljøforskriftene konkrete krav til hva arbeidsgiver skal gjøre for å unngå vold og trusler på arbeidsplassen.

Mangelfull språkkompetanse skaper konflikter
Nordmenn behersker ikke engelsk så godt som vi liker å tro. Språkkompetanse er et større problem enn kulturforskjeller i internasjonale virksomheter.

Tre hovedproblemer med epost
Ifølge Annelise Ly er det tre hovedproblemer som oppstår når nordmenn skal uttrykke seg på epost på et fremmedspråk.

Friminutt med Vidar Helgesen
– Som leder er det viktig å skille mellom sak og person
Som statsråd må man opptre som en representant for en helhet, uten å la personlige følelser komme for sterkt igjennom.

Ny serie: HR-teknologi
Lønningsmedarbeideren – fra registrering til analyse
Den tradisjonelle lønningsmedarbeideren som registrerer timer, fravær og reiseregninger er på vei ut. Morgendagens lønnsavdeling vil bestå av lønningscontrollere.
Artikkelforfatter Martin Jonassen er ekspert på HRsystemer og prosesser knyttet til lønnsog personalfaget. Gjennom sitt konsulentselskap arbeider han med rådgivning til bedrifter som vurderer å bytte lønns- og personaldatasystem, outsource lønnstjenesten eller
effektivisere lønns- og personalarbeidet.

Psykologene
Når jobben blir borte
Omstillinger i arbeidslivet kan sparke bein under alt vi har bygget opp. Nedbemanninger må gjøres på en måte som ivaretar de menneskene som må gå – og de som blir igjen.

Advokaten
Har ikke fortrinnsrett til videre vikariat
Får ikke både sykepenger og sluttvederlag
Uanmeldt besøk fra Arbeidstilsynet
Diskriminering av erfaren jobbsøker
Må vi drøfte nedbemanningen med de ansatte?

Lønn og pensjon
Trening dekket av arbeidsgiver
Forskudd på feriepenger
Kilometergodtgjørelse 2017

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Powered by Labrador CMS