COLOURBOX999551---økonomi-r.jpg
COLOURBOX999551---økonomi-r.jpg

Stabile konkurstall

Antallet konkurser og tvangsavviklinger i løpet av årets ni første måneder er på samme nivå som i fjor. Septembertallene viser imidlertid en økning på 3,5 prosent. Det viser kvartalstallene fra Konkursregisteret.

Publisert

I perioden januar-september ble det registrert 4 451 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mot 4 457 i samme periode i fjor, en endring på bare 0,1 prosent.

Blant fylkene hadde Sogn og Fjordane størst endring i denne perioden, med en økning på 39,6 prosent. Nordland hadde en økning på 23,7 prosent, mens Buskerud hadde en økning i konkurstallene på 17,8 prosent.

I løpet av årets ni første måneder hadde Oppland en nedgang på 13,1 prosent, Troms en nedgang på 11,1 prosent, mens Vestfold og Hordaland fylker begge hadde en nedgang på 10,2 prosent.

Septembertallene

I landet som helhet steg konkurstallene med 3,5 prosent i september, sammenliknet med samme måned i 2014. Størst økning hadde Vestfold, med 100 prosent. Nord-Trøndelag hadde en økning på 50,0 prosent, Oslo en økning på 34,3 prosent.