Tambar oljeplattform
Tambar oljeplattform

Ny studie om ubemannede brønnhodeplattformer

Oljedirektoratet ønsker at ubemannede brønnhodeplattformer oftere vurderes opp mot havbunnsutbygginger når utbyggingsbeslutninger skal tas.

Publisert Sist oppdatert

Tambar ligger 16 km sørøst av Ula på 68m vann dyp. Det er en brønnhode-plattform som normalt er ubemannet, men den har overnattingsfasiliteter for inntil 12 personer. (Foto: BP)

En ny studie skal belyse fordeler og ulemper med brønnhodeplattformer. Studien, som skal utføres av Rambøll Oil & Gas, skal etter planen overleveres til myndighetene i slutten av desember i år.

-Hovedargumentet for ubemannede brønnhodeplattformer som konsept, er at dette kan være en kostnads- og produksjonseffektiv utbyggingsløsning som er like funksjonell og robust som en havbunnsutbygging, og som i tillegg er lettere å komme til for inspeksjon og vedlikehold, sier Niels Erik Hald, sjefingeniør i Oljedirektoratet.

En ubemannet brønnhodeplattform er en bunnfast innretning der brønnene er plassert på plattformdekket. Konseptet er et alternativ til undervannsbrønner med brønnhoder plassert på havbunnen.

Ubemannede brønnhodeplattformer finnes i ulike varianter – fra enkle innretninger til mer avanserte løsninger med for eksempel prosessutstyr. Noen kan entres med fartøy, mens andre har bro eller helikopterdekk.

Oljedirektoratet har bestilt en studie for å få mer kunnskap om ulike typer ubemannede brønnhodeplattformer.

(Pressemelding)