Trygde-ill: Siluette-mann (Colourbox.com)
Trygde-ill: Siluette-mann (Colourbox.com)

Er det for mange på trygd?

Mange har i senere år tatt til orde for at en for stor andel av befolkningen mottar trygd. Skiftende regjeringer har lansert forslag for å øke arbeidslivsdeltakelsen og redusere trygdeforbruket. Boken For mange på trygd? ser nærmere på dagens trygdeordninger.

Publisert

Er det for mange på trygd?

Andre deler ikke denne bekymringen. De mener diagnosen om et høyt trygdeforbruk er feil. Mange er snarere bekymret for om trygdeytelsene er sjenerøse nok til å motvirke fattigdom blant mottakerne.

Trygdepolitiske kontroverser handler ofte i siste instans om å balansere fordelingshensyn med hensynet til økonomisk effektivitet.

De som har behov for å få sin inntekt sikret fra staten, skal få det, men trygdene må ikke være så tilgjengelige og sjenerøse at de gjør det mulig og lønnsomt å velge bort inntektsarbeid til fordel for et liv på trygd. I denne boka tar forskere for seg ulike spenninger i trygdepolitikken:

  • Hvilke normative begrunnelser ligger til grunn for trygdpolitiske beslutninger?
  • Hvilke deler av trygdesystemet er det størst oppslutning om i befolkningen?
  • Har økonomiske insentiver betydning for trygdeforbruket?
  • Hvilken rolle spiller arbeidsgiverne for å få ned tallet på trygdemottakerne?
  • Er forvaltningen rustet til å få flere i arbeid og færre på trygd?
  • Er andelen på trygd i Norge høyere enn i andre land?
  • Hvilke utfordringer representerer globaliseringen for norsk trygdepolitikk?

Boka er aktuell for studenter i sosial- og velferdsfag, sosiologi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi, samt forskere og andre som ønsker kunnskap om velferdsstat og sosialpolitikk.