even hagelien nho service 2015
even hagelien nho service 2015

Bemanningsbransjen: Vestlandet blør mest

Med en nedgang på 20 til 30 prosent er Vestlandet hardest rammet viser ferske tall. NHO Service fastslår at nedgangen i norsk økonomi slår tungt inn i bemanningsbransjen. 

Publisert Sist oppdatert

Særlig hardt rammet er bygg og merkantile fag, viser bemanningsbransjens statistikk for 3. kvartal. - Vi har ikke sett kraftigere nedgang i bransjen siden finanskrisen i 2009, sier fagsjef i NHO Service, Even Hagelien. (FOTO: KARINE H. HENRIKSEN)

I Rogaland falt aktiviteten i bransjen med 30,5 prosent, mens nedgangen i Hordaland var på 20,4 prosent. Også på Sørlandet var det kraftig tilbakegang. Nedgangen er tett koblet med oppsigelsene i oljebransjen og ringvirkningene av dette.

Ikke helsvart Oslo klarer seg nå litt bedre enn før- I Oslo har bemanningsbransjen opplevd nedgang hvert kvartal siden begynnelsen av 2013, men opplever nå en stabilisering av markedet. Her er det en marginal vekst siden i fjor på 0,6 prosent i 3. kvartal, forteller Hagelien.

Dramatisk for kontor og administrasjon- En nedgang på mer enn 27 prosent i det tradisjonelt store yrkesområdet kontor og administrasjon er dramatisk, sier Hagelien. Trenden her er en vridning hvor man satser mindre på innleid hjelp og mer på outsourcing av oppgaver. Nedturen er også alvorlig tekniske tjenester som innbefatter ingeniører. Dette markedet falt med nesten 20 prosent.

ByggebransjenBygg og anlegg har hatt nedgang gjennom alle årets tre første kvartaler. I 3. kvartal var nedgangen på mer enn 13 prosent. Dette skjer på tross av at SSB melder om omsetningsvekst innen området.

- Spørsmålet er jo om dette skyldes større grad av direkteansettelser i entreprenørbedriftene, eller om man ser en økt outsourcing av tjenester til utenlandske selskaper med tanke på å komme rundt likebehandlingsprinsippet som gjelder for bemanningsbransjen, sier Hagelien.

Vant til omstillingBemanningsbransjen er tett knyttet til konjunkturutviklingen. Utfordringene man nå møter har en direkte kobling til et vanskeligere arbeidsmarked i Norge. Som bransje er man dermed vant til å omstille seg i takt med markedsutviklingen.

- Bemanningsbransjen kan ha en positiv rolle i omstillingen av det norske arbeidslivet, både ved å skape den fleksibilitet som gjør endringer mindre smertefullt for bedriftene, og ved å være den mest effektive inngangsporten til arbeidslivet for dem som nå blir overtallige, avslutter Hagelien.