Rekrutterte meierisjef via film og SMS

Knapphet på nøkkelpersoner og tilgang på ny teknologi fikk HR-avdelingen til Q-meieriene å tenke annerledes da de skulle rekrutterte ny meierisjef til Q Jæren.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har lenge sett en trend hvor tradisjonelle annonser i trykte media har gått ut på dato, sier HR-direktør i Q, Birthe Drageset.

HR-rådgiver Gro Dyrhaug sier at stillingsannonser har blitt flyttet mer og mer over til sosiale medier og finn.no.

- Vi utviklet derfor vår egen måte, hvor vi ønsket å gi kandidatene mer innsyn i Q ved å vise dem en film, samtidig med at vi ville gjøre oss lettere tilgjengelig for kandidatene, sier Drageset. Derfor holdt det om kandidatene søkte ved å sende en SMS, sier Dyrhaug.

Endret prosessen og involverte ansatteEn klar fordel ved å lage en film som fortalte om Q og meierisjefjobben, var at alle ansatte på alle nivå i bedriften ble involvert.

- Prosessen medførte mye hardt arbeid, men jeg føler at vi aldri har hatt en så god beskrivelse av en stilling før, sier Drageset.

Hun påpeker at det å rekruttere er noe av det mest krevende arbeidet hun gjør.

- Samtidig med at vi skulle finne rett nøkkelperson, skulle vi også sørge for at jobben var rett for den aktuelle nøkkelpersonen, sier Drageset.

- Med den nye rekrutteringsmetoden fikk vi dette til på en meget god måte, sier Dyrhaug. Begge er enige i at de vil benytte en lignende prosess fremover.

Kandidatene ga gode tilbakemeldinger

Mange av kandidatene var begeistret for den nye måten å rekruttere på. - Kandidaten som til syvende og sist ble valgt til jobben benyttet faktisk SMS når han tok kontakt, sier Dyrhaug og er spesielt stolt av at mange ga tilbakemeldinger på at denne innovative måten å rekruttere på var stilig, inspirerende og utradisjonell.

Flere nevnte også at de fikk et større innblikk i hva jobben faktisk gikk ut på enn hva vanlige annonser beskriver.

Paradigmeskift for rekrutteringsbransjen? - Vi ser en klar trend i forhold til at mer og mer stillingsformidling foregår via sosiale medier og vi tror derfor at ny teknologi vil være med på å endre måten rekruttering foregår på sier Dyrhaug.

Større knapphet på nøkkelpersoner vil føre til at virksomhetene må gå nye veier for å tiltrekke seg de beste hodene. Hun ønsker at HR-avdelingens måte å gjøre ting på, skal inspirere andre og hun deler gjerne erfaringer fra denne type rekruttering med andre.

(NTB Info)