lokalpolitisk lederskap
lokalpolitisk lederskap

Lokalpolitisk lederskap i Norden

Lokalpolitisk lederskap i Norden har satt fokus på politisk lederskap og da særlig ordføreren som frontfigur og primus motor i dette arbeidet. Er det markante forskjeller mellom de nordiske landene i måten lederskapet utøves på?

Publisert

Hvordan håndteres de utfordringer og dilemmaer som oppstår i spenningsfeltet mellom statlig styring og lokal autonomi, mellom tradisjonell tjenesteproduksjon og forventninger om samfunnsbygging og utviklingsarbeid, mellom politisk og administrativ ledelse?

Lokalpolitisk lederskap varierer, men spenningen mellom politisk og administrativt lederskap synes å gå igjen i alle nordiske kontekster.

Kommunestyret behandler saker som ikke er begrenset til de rene forvaltnings- og tjenesteoppgavene, og slike utvidelser av kommunenes oppgaver og ansvar griper direkte inn i forholdet mellom ordførerens myndighet og administrasjonens makt.

Boken er et bidrag til kunnskap om lederskapsformer og styringsvilkår i lokalpolitikken. Boken er redigert av professor i samfunnsplanlegging Nils Aarsæther og professor i statsvitenskap Knut H. Mikalsen, begge Universitetet i Tromsø.

Det er bidrag fra forskere i alle de nordiske landene, og de andre forfatterne er:Hilde Bjørnå, professor i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø Marcus Buck, førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø Eva Marín Hlynsdóttir, doktorgradsstipendiat i statsvitenskap, Islands Universitet David Karlsson, dosent i offentlig forvaltning, Göteborgs universitet Ulrik Kjær, professor i statsvitenskap, Syddansk Universitet Siv Sandberg, forsker, Åbo Akademi Louise Skoog, doktorand i offentlig forvaltning, Göteborgs universitet Ingun Sletnes, dosent i rettsvitenskap, Høgskolen i Oslo og AkershusTord Willumsen, forsker, Universitetet i Tromsø