Seniorer-menn
Seniorer-menn

Hvordan beholde eldre arbeidstakere?

En ny studie fra Fafo viser hvilke tiltak virksomhetene har for å holde på eldre arbeidstakere. Andelen virksomheter som har slike tiltak, og hvor mange tiltak som tilbys, har økt betydelig fra 2005 til 2010.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Bak undersøkelsene står Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad i Fafo. De to har nylig publisert artikkelen "Retaining older workers - analysis of company surveys from 2005 and 2010" i International Journal of Manpower.

­Andelen selskaper som tilbyr tiltak og utbredelsen av ulike tiltak har økt betydelig fra 2005 til 2010. Det som kjennetegner disse selskapene er imidlertid at tiltakene er overraskende lik i 2005 og 2010.

Livslang læring og helseforebyggende tiltakInnsatsen som settes inn i norske selskaper synes å være en del av en helhetlig tilnærming til aktiv aldring. De tilbyr en rekke forskjellige tiltak, eksempelvis som å tilrettelegge for livslang læring, og tiltak for å forebygge helseproblemer eller redusert arbeidsevne. De økonomiske insentiver som er innebygd i AFP-ordningen, synes også å ha en betydelig innvirkning.

Viktig for videre forskningArbeidsgivernes perspektiv har fått liten oppmerksomhet i tidligere forskning, og forfatterne er de første til å rapportere om utviklingen i norske bedrifters innsats over tid.

Kunnskap om hva som kjennetegner arbeidsgivere som tilbyr slike tiltak vil være viktig for det videre arbeidet med å øke sysselsettingen blant eldre arbeidstakere, noe som er et mål for de fleste europeiske land.

Les mer om studien her.