Ferie illustrasjon4
Ferie illustrasjon4

Ferie gjør oss lykkeligere

Ferie gjør oss gladere, vi higer etter opplevelser og reiser nesten uansett. Det er noen av funnene som presenteres i årets Ferierapport.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Det er diskusjonspanelet Ving Advisory Board, samt eksterne og interne undersøkelser som fører frem til Vings årlige Ferierapport. I år har temaer som feriens viktighet og innhold, samt ferien som statusmarkør vært sentrale.

- Målet med Ferierapporten er å kartlegge trender. Gjennom arbeidet med rapporten lærer vi mye om gjestene våre og deres behov. Vi blir også oppmerksomme på nye trender, noe som igjen påvirker produktene våre. Dette er spennende feltarbeid som kommer både oss og gjestene til gode, sier Elisabeth Larsen-Vonstett, informasjonsansvarlig i Ving.

Her er de fem hovedtrendene som presenteres nærmere i Ferierapporten:

Vi reiser – uansettReiselysten lever i beste velgående. Det er kjempeviktig for nordmenn å dra på ferie. Vi reiser nesten uansett. Ikke en gang naturkatastrofer, politisk uro eller ustabil økonomi hindrer oss. Vi ofrer mye for en ferie, og hjelper gjerne andre som ikke har de samme mulighetene som det vi har.

Ferie gjør oss lykkeligeFerie gjør noe med oss! Å kunne legge bort klokka, sove lenge og gå barbeint i sandaler gir oss lykkefølelse. Effekten ser imidlertid ut til å være kortvarig, noe som kanskje kan bidra til å forklare vår umettelige reiselyst.

Vi vil ha opplevelser og aktiviteterI tillegg til å ønske oss noe som er bedre enn hjemme på ferie, så ønsker vi også at vår neste ferie skal være bedre enn den forrige. Fortsatt styres vi delvis av oppfatningen om at ferien viser hvem vi er. Fyller vi den med spennende og spesielle opplevelser så speiler den personligheten vår.

Vi søker etter det genuineParallelt med den selvsentrerte reisetrenden hvor meg og mitt står i sentrum, ønsker stadig flere seg mer genuine ferieopplevelser. I ekstreme tilfeller kan det å bli betraktet som turist til og med oppfattes som negativt. Noen vil heller foretrekke å bli kalt lokalist fremfor turist.

Vi sier vi ikke skryter, men gjør det likevelSosiale medier som renner over av fantastiske reiseskildringer har de fleste av oss opplevd. Likevel svarer bare seks prosent at de er tilbøyelige til å fremstille ferien sin som mer positiv enn den egentlig var i sosiale medier. Her er det store mørketall, mener Vings Advisory Board.

Reiseundersøkelsen 2015 er utført av Respons Analyse på oppdrag fra Ving. Svarene er gitt fra et landsrepresentativt utvalg med 1024 respondenter.

(Pressemelding)