Mobiltelefon-på-møte2
Mobiltelefon-på-møte2

En utfordring å lede virtuelle team

For mange ledere er det å møte sine ansatte en gang i året stadig blitt vanligere.  Å være sjef over virtuelle team stiller store krav til ledelse, viser ny forskning.

Publisert

Carina Beckerman ved Handelshøyskolen i Stockholm, har studert ledelse i virtuelle team. Et virtuelt team består av personer som er spredt over hele verden, eller i et land og samarbeider via kommunikasjon- og informasjonsteknologi, melder prevent.se.

Som leder av virtuelle team må du i tillegg ta deg av de vanlige tingene som en leder gjør. Det vil si å planlegge, utføre administrative oppgaver og motivere ansatte.

Beckerman har gjort en casestudie av Kronofogden i Sverige. Virksomheten jobber med å skape balanse mellom de som skal ha betalt, og de som skal betale.

Av 120 team er 40 virtuelle, og de er spredt over hele Sverige. For å finne ut mer om hvordan det er å lede et virtuelt team, har hun intervjuet lederne i virksomheten. 94 prosent av lederne oppga at stress var knyttet til ledelse på distanse, og ikke til andre faktorer i organisasjonen. Hovedårsaken til dette er at lederne får en følelse av å aldri være der de skal være.

Virtuelle team blir ofte innført ofte for å spare penger. Ett argument er at ledere skal slippe å reise så mye. Flertallet av lederne Carina Beckerman intervjuet, sier at antall reiser i stedet har økt.

Utfordringer som disse lederne møter på, er ofte at det er vanskelig å bygge opp et arbeidsmiljø over distanse. Det kan også være utfordrende å bygge opp under team følelsen. I tillegg kan informasjonsflyten være vanskelig, det vil si å sørge for at alle ansatte har samme mengde informasjon.

Utover dette presiserer forskeren at tilstedeværelse alltid er kraftigere. Hun sier videre at endringsledelse nesten er umulig på avstand, dette fordi man må se ansiktene til folk for å se hvordan de reagerer på ting, og hvordan de føler seg.

Les mer om saken her.