Senior-ingeniør
Senior-ingeniør

500 flere ledige i november

Det ble 500 flere arbeidsledige i november, viser sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 700 personer.

Publisert Sist oppdatert

Personer med bakgrunn fra industriarbeid har nest størst økning i ledigheten, med 34 prosent, fulgt av meglere og konsulenter med 23 prosent. Alle disse yrkesgruppene er sterkt påvirket av nedgangen i oljebransjen. (Ill.foto: Colourbox)

– Ledigheten fortsetter å øke, men ikke like raskt som i oktober. Ledigheten øker klart mest på Sørvestlandet, mens andre fylker opplever fallende ledighet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Hordaland, Møre og Romsdal og Rogaland hadde størst prosentvis økning i ledigheten i november, justert for normale sesongvariasjoner. Aust-Agder, Vestfold og Hedmark var fylkene med størst nedgang i ledigheten i samme periode.

Ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid hadde størst økning i ledigheten i november, målt i antall personer og justert for normale sesongvariasjoner. Butikk- og salgsarbeid og personer uten yrkesbakgrunn hadde størst nedgang i antallet ledige.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak

Ved utgangen av november var 79 200 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det er 8 200 flere enn for ett år siden, en økning på 11 prosent. Arbeidsledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,6 prosent i november i fjor.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, bruttoledigheten, var på 95 800 personer ved utgangen av november, tilsvarende 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er 12 100 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten var på 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Store fylkesvise forskjeller

Det er store fylkesvise forskjeller i utviklingen i ledigheten. Ledigheten øker mest i fylker hvor mange er sysselsatt i oljerelatert virksomhet. I Rogaland har antallet helt ledige økt med 81 prosent sammenlignet med november i fjor, mens økningen er på henholdsvis 40 og 37 prosent i Møre og Romsdal og Hordaland.

I andre fylker har ledigheten gått ned. Hedmark, Finnmark og Vestfold er fylkene med størst nedgang i ledigheten det siste året, med henholdsvis 12, 8 og 5 prosent færre helt ledige enn for ett år siden. (Red. anm. De 400 som mistet jobben ved AS Sydvaranger i Finnmark er ikke med i oversikten for november, de vil komme med på oversikten i desember)

Ved utgangen av november var den registrerte ledigheten høyest i Rogaland og Aust-Agder, med henholdsvis 4,1 og 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest i Sogn og Fjordane og Oppland, med henholdsvis 1,8 og 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Størst økning innenfor ingeniør- og ikt-fag

Ved utgangen av november var det 2 900 flere helt ledige med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag enn for ett år siden, noe som tilsvarer en økning på 73 prosent. Personer med bakgrunn fra industriarbeid har nest størst økning i ledigheten, med 34 prosent, fulgt av meglere og konsulenter med 23 prosent. Alle disse yrkesgruppene er sterkt påvirket av nedgangen i oljebransjen.

Det er 8 prosent færre helt ledige med ingen eller uoppgitt yrkesbakgrunn enn for ett år siden, mens det har vært en nedgang på 5 prosent innen barne- og ungdomsarbeid i samme periode.

Ledigheten er høyest innenfor bygg- og anleggsyrker og industriarbeid, med henholdsvis 5,0 og 4,9 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er lavest innen undervisningsyrker og akademiske yrker, med henholdsvis 0,7 og 1,0 prosent av arbeidsstyrken. Innen ingeniør- og ikt-fag er ledigheten nå på 2,5 prosent, mot 1,5 prosent i november på samme tid i fjor.

Flere går lenge ledig

Antallet personer som blir arbeidsledige har i høst vært på samme nivå som under finanskrisen. Vi ser nå også at flere blir gående ledig over lengre tid. Sammenlignet med november i fjor var det i år 1 600 flere helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i mellom et halvt og ett år. Dette tilsvarer en økning på 12 prosent. Størst økning er det i gruppen som har vært arbeidssøkere i 13-25 uker, hvor det er 21 prosent flere enn i november i fjor. Rogaland skiller seg ut ved en klart større økning i antallet ledige som har vært arbeidssøkere mer enn et halvt år.

(NAV)