Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Nå er det på tide å søke om midler til Nærings-ph.d.

Er det aktuelt å utføre et doktorgradsprosjekt i din virksomhet, bør du søke midler nå. Alle kvalifiserte søkere som sender inn søknaden i år, antas å få tildelt støtte, ifølge Norges forskningsråd.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge nettsiden til Forskningsrådet, som tildeler midler til Nærings-ph.d. er det nå på tide å søke om midler.

Nærings-ph.d. skal bidra til å øke forskningskompetansen i norsk næringsliv og skape et tettere samspill mellom næringsliv og forskningsmiljøene. I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller en gradsgivende høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt i bedriften.

I år har det så langt vært færre søkere til Nærings-ph.d. enn forventet. Derfor vil alle som søker før året er omme og oppfyller kravene, mest sannsynlig få innvilget søknaden, skriver Norges forskningsråd på sine hjemmesider.

Her kan du lese mer om Nærings-ph.d. og søke på midler.