(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Høyest utdanningsnivå i Oslo

UTDANNING: I Oslo hadde halvparten av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. På landsbasis gjaldt dette 33 prosent viser tall fra SSB.

Publisert

I 2006 hadde 26 prosent utdanning på dette nivået i Norge, mens det hadde økt til 28 prosent i 2010. For bosatte i Oslo hadde 41 prosent utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2006. Det økte til 45 prosent i 2010 og videre til 50 prosent i 2016.

Fire fylker lå over landsgjennomsnittet for utdanning på universitets- og høgskolenivå i fjor. I Oslo hadde halvparten av befolkningen utdanning på dette nivået, mens Akershus (37,5 prosent), Sør-Trøndelag (35,1) og Hordaland (33,8) fulgte på de øvrige plassene.

Minst andel med utdanning på universitets- og høgskolenivå finner vi i Hedmark, Oppland, Østfold og Nordland med 25 prosent.

Kvinnene på topp i alle fylker

I alle fylkene var det flest kvinner med utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. Blant kvinner hadde 37 prosent utdanning på dette nivået, mens tilsvarende tall for menn var 29 prosent.

Størst forskjell mellom menn og kvinner finner vi i Finnmark, der 34 prosent av kvinnene hadde fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå, mens 20 prosent av mennene hadde fullført en utdanning på dette nivået. Også i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Troms var det forskjeller mellom kvinner og menn på over 10 prosentpoeng.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS