Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

Antallet registrerte helt ledige falt med 700 personer fra januar til februar, ifølge NAV.

Publisert Sist oppdatert

Den registrerte arbeidsledigheten har vist en fallende trend i over to år. Andelen helt ledige ligger nå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Når man også regner med arbeidssøkere på ulike tiltak er andelen 3,0 prosent av arbeidsstyrken og utgjør 84 400 personer. Det er 9 600 færre enn i februar. Arbeidsledigheten har ikke vært så lav på ti år.

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 4,2 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Østfold var fylket med høyest arbeidsledighet i februar med 3,1 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Vestfold og Finnmark med 3,0 prosent. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane og Troms med 1,8 prosent.