– Arbeidsgivere bør ikke la være å gripe inn i mobbesaker fordi de tror at den som mobbes er robust nok til å ordne opp selv, sier Morten Birkeland Nielsen som er forsker ved STAMI. (Foto: Ole Alvik)
– Arbeidsgivere bør ikke la være å gripe inn i mobbesaker fordi de tror at den som mobbes er robust nok til å ordne opp selv, sier Morten Birkeland Nielsen som er forsker ved STAMI. (Foto: Ole Alvik)

Mobbing: Alle har en grense for hva de kan tåle

Noen er mer motstandsdyktige mot mobbing enn andre, men når mobbingen blir alvorlig nok kan det få alvorlige konsekvenser selv for de mest robuste.

Publisert

Arbeidsplassen bør oppleves som et trygt sted for alle. Men slik er det dessverre ikke. Mobbing er et betydelig problem i arbeidslivet og for mange ansatte får det konsekvenser både for helse og trivsel. De fem prosentene av norske arbeidstakere som utsettes for mobbing har økt risiko for en rekke psykiske og somatiske plager. Ofte resulterer det i sykefravær og uføretrygd.

- Ja, mobbing er dessverre et betydelig problem i arbeidslivet, bekrefter Morten Birkeland Nielsen som er forsker ved STAMI og en av de fremste ekspertene på mobbing i Norge.

Rammer ulikt

Noen synes å håndtere mobbing bedre enn andre. Det har derfor blitt hevdet at mobbing handler mer om hvordan man «tar det» enn om hvordan man faktisk «har det». Morten Birkeland Nielsen har nylig forsket på om det faktisk er slik, sammen med kolleger fra Universitetet i Bergen. Resultatene bekreftet at når mobbingen var mindre alvorlig, opplevde personer som kunne forsvare seg mot mobbingen mindre symptomer på angst. Men forskerne fant også at det finnes en tålegrense for mobbing. Når mobbingen blir mere alvorlig får alle like sterke symptomer på angst.

- Funnene indikerer at etter hvert som mobbehandlingene eskalerer og blir mer alvorlig er mobbingen belastende og skadelig for alle. Helseplager opptrer uavhengig av om den som blir utsatt for det mener at han eller hun kan forsvare seg mot mobbehandlingene. I de mest alvorlige mobbesakene handler det helt klart mer om hvordan man «har det» enn om hvordan man «tar det».

Powered by Labrador CMS