(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Piratkjøring er og blir forbudt

Det er fortsatt slik at den som driver persontransport mot vederlag må ha løyve og kjøreseddel.

Publisert

Høyesterett har valgt å stadfeste tidligere dommer fra Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett, som var basert på at sjåførene ikke drev taxivirksomhet, men bare hadde kjørt én tur mot vederlag via bestilling gjennom appen til Haxi. Dermed var vurderingstemaet om en app er å betrakte som ”offentlig plass” i lovens forstand eller ikke.

Høyesterett har konkludert med at bestilling via app ikke er ”offentlig plass” som i lovens forstand er et fysisk sted. Loven er utformet i en annen tid hvor det ikke fantes apper og lovgiver hadde derfor ikke apper i tankene da loven ble laget. Det må derfor en lovendring til for å kunne straffesanksjonere i tilfeller som i denne saken.

Uansett påvirker ikke dommen det viktige prinsippet i yrkestransportloven – den som driver persontransport mot vederlag må ha drosjeløyve og kjøreseddel.

- Piratvirksomhet er og forblir forbudt, sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.

Fremtidige piratsaker må derfor straffesanksjoneres med grunnlag i lovens hovedregel som stiller krav om løyve for å drive persontransport mot vederlag.

- Ulovlig persontransport er et alvorlig samfunnsproblem og en trussel mot velferdsstaten. Det er myndighetenes ansvar å stoppe slik virksomhet. Alle former for ulovlig persontransport gjør oss alvorlig bekymret for kundenes sikkerhet. Vi forutsetter at politiet og andre offentlige myndigheter er seg sitt ansvar bevisst og gjør det som er nødvendig for å løse dette, avslutter Trevland.

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS