75 % av grunnskolelærere er kvinner. Illustrasjonsfoto: Lars Åke Andersen
75 % av grunnskolelærere er kvinner. Illustrasjonsfoto: Lars Åke Andersen

Hvordan er kjønnsbalansen i det norske arbeidslivet?

LIKESTILLING: Utdanning.no har lansert en ny tjeneste som viser kjønnsbalansen i de 400 vanligste yrkene i Norge. Her kan du sjekke hvor stor andel menn og kvinner som faktisk jobber i de ulike yrkene.

Publisert

Menn tar over kokkeyrket

Noen yrker er på vei til å få en mindre jevn kjønnsfordeling enn det har vært tidligere, uten at særlig mange er klar over det. For eksempel er menn under 40 på full fart til å ta over kokkeyrket, og tannlegeyrket er i ferd med å bli mer kvinnedominert.

Mange tidligere kvinnedominerte yrker er i ferd med å få en jevnere kjønnsbalanse, som reisebyrå- og sentralbordjobber. Det er i tillegg stadig flere menn som jobber som bingoverter.

Flere kvinnelige sjefer

Yrket administrerende direktør er blitt mer kjønnsbalansert. Andelen kvinner under 40 år blant administrerende direktører er på 43 prosent, mot 26 prosent blant kvinner over 40 år.

Kvinner er også på full fart inn i presteyrker. 48 prosent av prester, kapellaner og imamer under 40 år er kvinner. Andelen over 40 år er 31 prosent.

Litt om tallene

  • Tallene er hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (2014), som er den sentrale oversikten over alle arbeidsforhold i Norge. Her kan du lese mer om likestillingsstatistikken.
  • Tjenesten er utarbeidet av utdanning.no, som er en nasjonal nettportal for yrkes- og utdanningsinformasjon. Der finner du også oversikt over utdanningstilbudet i Norge.
  • Utdanning.no driftes av Senter for IKT i utdanningen og eies av Kunnskapsdepartementet.