laboratorium_Colourbox958544.jpg
laboratorium_Colourbox958544.jpg

Svenskene sliter med rekruttering

Høy skatt, høye avgifter og lav kronekurs gjør at svenskene sliter med å rekruttere kvalifiserte medarbeidere til broderlandet.

Publisert

Illustrasjon: Colourbox.com

Syv av ti ledere i Sverige anser det som vanskelige å rekruttere kvalifiserte medarbeidere til landet. Mer en annenhver sier at høy skatt på arbeid er den viktigste årsaken til rekrutteringsproblemene, det viser en rapport fra Svenskt Næringsliv.

Vanskelig å fjerne skatten

Sverige beskatter velutdannede personer hardere enn praktisk talt alle andre OECD-land. Finansminister Anders Borg sier det blir vanskelig å avskaffe ”värnskatten” (den høyeste marginalskatten) under en eventuell andre mandatperiode for allianseregjeringen.

Økonomene Jan Herin og Ulf Jakobsson ser på dette som en høyrisikostrategi og vil fjerne ”värnskatten”. De mener Sverige vil få vanskeligheter med å lokke til seg utenlandske eksperter, samtidig som det blir vanskelig å beholde sine egne mest kvalifiserte medarbeidere i landet.

- Vi må få ned skatten på arbeid til et europeisk nivå om Sverige skal klarer å utvikle en fremgangsrik kunnskapsbasert økonomi, sier Jan Herin.

Dårlig avkastning for høyt utdannede

I rapporten "Inkomstbeskattning och kunskapssamhället" presenteres stoff som belyser at inntektsbeskatningen og en sammenpresset lønnstruktur gir en dårlig avkastning for de med høyere utdanning.

Senk statsskatten

Økonomene vil i tillegg til å fjerne ”värnskatten”, senke statsskatten til 10 prosent. En lønningsmottaker betaler dermed en kommunalskatt på rundt 32 prosent opp til en skattbar årsinntekt på 495 000 svenske kroner, og en statlig skatt på 10 prosent på all inntekt utover det.

Vil miste kompetanse og kunnskap

På sikt vil Sverige tape i konkurransen med andre land, og dette vil skje når selskapenes hovedkontor og forskningsenheter med sine kvalifiserte fagfolk flytter ut av landet. Det vil dessuten bli vanskelig å lokke disse selskapene tilbake til Sverige kommer det frem i rapporten.

Jan Herins oppskrift for å snu denne trenden er å senke skatten på arbeidet.

- Til syvende og sist handler den individuelle drivkraften i stor grad om inntekten etter skatt. En senkning av skatten på arbeid går relativt kjapt å gjennomføre og kostnadene forbundet med dette er lave, sier han til Svenskt Næringsliv.

(Svenskt næringsliv)

Powered by Labrador CMS