Lærer
Lærer

Studenter velger bort helsearbeid

50 prosent av elevene på helsefag velger bort utdannelsen etter to år. Av de nærmere 2800 elevene som tar helsearbeiderfag i år, har kun 1400 søkt læreplass.

Publisert

Ill.foto:Colourbox.

Søkermassen til helsefag har bedret seg med nesten 15 prosent på to år. Dette viser at de tiltakene som er satt i gang virker. Kommunene står likevel overfor en rekrutteringsutfordring. Det er behov for 4500 nye helsefagarbeidere hvert år for å opprettholde tjenestetilbudet.

- At så mange velger bort helsearbeiderfag er kritisk for kommunene som kommer til å få en kjempeutfordring med underskudd på denne kompetansen om noen år. Det er avgjørende at kommunene stiller med nok læreplasser og gode lærebedrifter slik at elevene blir motivert til å gjennomføre utdanningen, sier Eli Sogn Iversen, prosjektleder i KS.

Imageproblem

På oppdrag for KS har fem masterstudenter ved Universitetet i Oslo sett på hvilke virkemidler kommunene kan bruke for å gjøre utdannelsen mer attraktiv for elever i ungdomskolen og videregående. Dette har de gjort ved å intervjue elever og lærlinger som tar utdanning som helsefagarbeider.

- Lærlingene selv trekker fram at gode veiledere og nok oppfølging er en nøkkelfaktor for å få en positiv opplevelse på læreplassen. Lærebedrifter som er godt forberedt til å ta i mot lærlinger kan derfor bidra til å heve kvaliteten på utdannelsen, sier Lene Godager, som har vært med på å lage rapporten Kommunens Framtidige Helter.

I følge rapporten er også garanti om fast heltidsstilling etter at læretiden er over, et tiltak lærlingene selv har stor tro på.

Rekrutteringsutfordring

I følge Statistisk Sentralbyrås beregninger kan Norge mangle minst 41 000 ansatte innen pleie- og omsorg om 20 år. For å løse de store rekrutteringsutfordringene i helse- og omsorgssektoren må kommunene trappe opp satsingen på antall læreplasser.

- Mange kommuner gjør en god jobb, både i forhold til å ta inn elever i praksis og drive med opplæring av lærlinger i helsearbeiderfaget. Lærlingene er ansatt i kommunen og det er viktig at alle forstår den verdiskapningen som ligger i lærertiden. Ansettelse av lærling er en god investering, sier Iversen i en pressemelding.

(KS)

Powered by Labrador CMS