Menn bak forstørrelsesglass
Menn bak forstørrelsesglass

Sjekk alltid referanser

Hvis du skal finne ut hvordan jobbsøkeren fungerer i en jobbsituasjon, er det bare en ting å gjøre: Spør de som kjenner ham. Men hva spør du om?

Publisert

Hvis man ikke er vant til å sjekke referanser kan det være nyttig å forberede noen spørsmål på forhånd. Her er et forslag til en "spørsmålsliste":

1. Hvilken arbeidsmessig tilknytning hadde du til vedkommende?

2. Når var vedkommende ansatt hos deg (fra/til)?

3. Hvilke arbeidsoppgaver hadde vedkommende?

4. Hvordan har vedkommende løst disse oppgavene?

5. Er det spesielle ting du vil trekke frem som positivt fra vedkommendes arbeid (prestasjonsnivå, gode ideer, resultater el.l)?

6. Hvordan var vedkommendes forhold til deg i arbeidssituasjonen?

7. Hvordan vil du bedømme vedkommendes samarbeidsevner i forhold til overordnede, underordnede, kolleger?

8. Hvordan har søkeren fungert som leder (forutsatt at har vært leder)?

9. Kjenner du årsaken til at vedkommende sluttet hos dere?

10. Hva mener du er vedkommendes sterkeste personlige egenskaper?

11. Ville du ha ansatt vedkommende igjen i dag i samme stilling? Hvorfor/hvorfor ikke?

12. Med ditt kjennskap til vedkommende: Hvordan vil du samlet vurdere hans prestasjoner i stillingen hos dere på en skala fra 1 til 10?

13. Kan du begrunne hvorfor du ga personen den vurderingen (eks. hvorfor ga du 7 og ikke 8)?

Powered by Labrador CMS