colourbox_senior_diskriminering
colourbox_senior_diskriminering

Seniorene vil jobbe lengre

Seniorpolitisk barometer for 2009 viser at flere arbeidstakere ønsker å jobbe etter at de har rett til pensjon.

Publisert

Dagens seniorer har både høy arbeidsglede og føler at de mester arbeidsoppgavene, det er bra for norsk arbeidsliv. Ill. foto: Colourbx.

Seniorpolitisk barometer 2009 er utført av Synovate på vegne av Senter for seniorpolitikk. Siden 2003 har målingen tatt temperaturen på holdninger innenfor det seniorpolitiske området og hvordan disse har endret seg over tid.

Over halvparten vil jobbe mer

Årets undersøkelse blant den yrkesaktive befolkningen i Norge viser at 50 prosent av alle arbeidstagere og 67 prosent av de over 60 år kan nå tenke seg å jobbe etter at de har rett til pensjon.

- Dette viser at det åpenbart er et betydelig potensial for norsk arbeidsliv å legge til rette for at de som ønsker det kan fortsette å jobbe etter at de har rett til pensjon, sier Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk.

Seniorene gleder seg mest

I tillegg viser barometeret at 79 prosent av arbeidstakerne på 60 år og eldre sier at de alltid gleder seg til å gå på jobb. Kontrasten til de yngre arbeidstagerne er stor. Bare litt over halvparten, 56 prosent av arbeidstagerne under 30 år, sier de alltid gleder seg til å gå på jobb.

- Dette er solide tall som viser at det er lønnsomt å satse på eldre arbeidstakere. Undersøkelsen slår hull på myten om at motivasjonen går ned parallelt med antall år i arbeidslivet, sier direktør Åsmund Lunde.

Mestringsevne påvirker trivsel

En forutsetning for å bli i en jobb lenge og trives i den, kan være at man føler man mestrer de arbeidsoppgavene man får. 63 prosent av de spurte på 60 år eller eldre sier de mestrer arbeidsoppgavene meget godt. Gjennomsnittet ligger på 53 prosent. Lavest ligger arbeidstakere under 30 år.

- Seniorpolitisk barometer har avdekket at holdningene til seniorarbeidstakere gradvis er blitt bedre. Det mest interessante med årets barometer er ikke enkeltfunn, men det at disse holdningene er robuste og i liten grad påvirket av finanskrisen, sier direktør Erik Dalen i Synovate.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS