gulrot
gulrot

Prestasjonslønn - bare for jordbærplukkere

Prestasjonslønn virker, men bare på jordbærplukkere. De fleste andre drives først og fremst av gleden ved å gjøre en god jobb. Les mer om indre og ytre motivasjon i den nye utgaven av Personal og Ledelse.

Publisert

Årets andre utgave av Personal og Ledelse er på vei til abonnentene, og hovedtemaet denne gangen handler om lønn og belønning. Du kan lese hvordan ulike lønnssystemer virker på motivasjonen, og hvordan frynsegoder virker for å hindre at folk slutter.

Bård Kuvaas, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI, er intervjuet om den nye boka si, "Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser". Her drøfter han hva lønn betyr for medarbeidernes prestasjoner.

Indre og ytre motivasjon

- De som virkelig gjør en god jobb, liker å bli godt betalt. Men god betaling er dermed ikke årsaken til at de gjør en ekstra god jobb, hevder Kuvaas.

Les også: Lik motivasjon i børs og katedral

Indre motivasjon er knyttet til indre belønninger, at vi føler tilfredshet, glede og mening knyttet til oppgaven vi utfører.

Ytre motivasjon er drivkraften som kommer fra ytre belønninger. Vi gjør jobben for å få penger eller positive tilbakemeldinger fra andre.

Kvalitet foran kvantitet

Kuvaas mener vi i praksis drives av begge deler samtidig, men at den ene formen dominerer over den andre.

- Generelt kan vi si at indre motivasjon er mer effektivt enn ytre motivasjon som kilde til gode prestasjoner. Det gjelder særlig for jobber hvor kvalitet, forståelse, læring, utvikling og kreativitet er viktigere enn kvantitet, sier han.

Prestasjonslønn for jordbærplukkere

Prestasjonslønn er ytre motviasjon satt i system. Ifølge Bård Kuvaas kan prestasjonslønn beviselig ha positiv effekt, men bare for oppgaver som er enkle, rutnepregede og lite motiverende.

"

- Jeg ville ha basert meg på akkordlønn dersom jeg skulle ansette folk til jordbærplukking. Da tror jeg at prestasjonslønn kunne øke innsatsen. Men det må være enkle oppgaver hvor målsettingen er klar og endimensjonal, og hvor resultatet er enkelt å måle, sier han til Personal og Ledelse.

Les også: Angriper sin egen bonus

Nyttige og spennende reportasjer

Personal og Ledelse nr 2, 2008 inneholder også artikler om mange andre spennende og nyttige temaer. Les mer om dette:

Suksess med pappaperm. Den ansatteeide bedriften Kantega er kåret til Norges mest familievennlige arbeidsplass. Slik legger de til rette for småbarnsfedre som tar permisjon.

Trenger teamarbeid på toppen. Godt styrearbeid handler ikke bare om styremedlemmenes kompetanse, men i høy grad om hvordan de klarer å utnytte denne kompetansen til beste for bedfriften.

Norge på topp i arbeidsmiljø. Sammenliknet med andre europeiske land har Norge gode arbeidsforhold, kort arbeidstid og høy trivsel på jobb. Likevel mener vi at jobben påvirker helsen negativt.

Personal og Ledelse er magasinet for deg som leder og utvikler mennesker. Klikk her for å abonnere.

"
Powered by Labrador CMS