Flyttemannskap
Flyttemannskap

Flytter ikke for drømmejobben

Attraktive jobbtilbud er ikke nok til å få oss til å flytte til en annen del av landet, viser en ny undersøkelse. 63 prosent av de spurte sier at de uansett ikke vil flytte for en jobb, og 14,4 prosent setter som forutsetning at de i så fall må kunne dagpendle.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

De fleste mener at en god jobb er svært viktig for levestandard og trivsel. Men hensynet til hvor vi vil bo veier likevel tyngre, viser undersøkelsen InFact har gjort for Xtra personell.

– Det er oppsiktsvekkende at så mange er fast bestemt på at de ikke vil flytte på seg for å få en bedre jobb. Spesielt overrasker det meg at 35,9 prosent av ungdom mellom 18-24 år svarer at de ikke vil flytte. Man får ofte inntrykk av at dette er en svært ambisiøs generasjon nye arbeidstakere – men disse tallene viser oss at det likevel er andre behov de anser som viktigere enn drømmejobben, sier Kristian Fæste i Xtra personell.

Villigheten til å flytte på seg for drømmejobben minsker med årene, viser undersøkelsen: I aldersgruppen 18 til 24 oppgir 15,6 prosent at de ikke har problemer med å flytte, og blant spurte over 60 år svarer 2,6 prosent det samme.

Menn mer positive til å flytte enn kvinner

Kvinner er vesentlig mindre villige til å flytte på seg enn menn (56,3 prosent mot 69,9 prosent), og menn er mer positive til å dagpendle enn kvinner (18,1 prosent mot 11,3 prosent).

– Forskjellen mellom kvinner og menn er interessant, men jeg er litt overrasket over at forskjellen er så stor. Jeg vil tro at dette kan henge sammen med at kvinner kan være mer trygghetssøkende og stedbundne enn menn, ofte på grunn av barn og familie, og at det kanskje fortsatt er slik at kvinner tar den største arbeids- og omsorgsjobben når det gjelder barn, sier Fæste.

Tallene er noenlunde like over hele landet, men nordlendinger er mer usikre når de blir spurt, og hele 21,6 prosent oppgir at de ikke vet om de ville akseptert å flytte for et attraktivt jobbtilbud. Dette er en dobbelt så høy ”vet ikke”-andel som landet totalt.

I Sverige er trenden den samme, men svenskene er hakket mer positive til å forflytte seg for en bedre jobb: 57,4 prosent at de ikke vil flytte, og 18,9 prosent svarer at de er villige til å dagpendle.

Offentlig ansatte minst flyttevillige

Undersøkelsen viser også at det er arbeidstagere i offentlig sektor som vegrer seg mest mot å flytte. 65,5 prosent av de offentlig ansatte svarte at de ikke ville flytte, mot 61,9 prosent i privat sektor.

– Tallene avdekker også forskjeller på bakgrunn av inntekt. Vi ser at flere med lav lønn sier at de er villige til å flytte for en bedre jobb enn de med hustandsinntekt over 750 000 (48,8 prosent mot 66,1 prosent). Det bunner nok i at de med lavest inntekt er villig til å ofre mer for å få en bedre jobb, sier Fæste.

Den landsdekkende undersøkelsen er utført av analysebyrået Infact i mai 2011 med over 1000 respondenter i jobb i hvert land.

Powered by Labrador CMS