penn_colourbox
penn_colourbox

Innhold i medarbeidersamtalen

Temaene som tas opp i samtalen er avhengig av hva medarbeideren arbeider med og hva som er bedriftens policy. Les mer om hvordan en god struktur kan se ut.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

1. Oppfølging fra forrige medarbeidersamtale.

" Ha med konklusjon/notater fra forrige medarbeidersamtale: Hvilke arbeidsmål/resultater har du nådd, hva står igjen og hvorfor?

2. Klargjøring av hvordan du opplever arbeidssituasjonen.

Er din arbeidsmengede og dine arbeidsoppgaver OK? Er de fysiske arbeidsforholdene OK?Er de psykososiale forholdene tilfredstillende?Hva kunne du tenkt deg annerledes?

3. Personlige forhold.

Er det noe av dette som bør diskuteres? Grad av selvstendighet, rom for initiativ.Måter beslutninger treffes på.Gjensidig informasjon. Vurdering av arbeidet/prestasjonen. (veiledning/tilbakemelding)

Les også: Samtalen du gruer deg for

4.Utveksling av forventninger til hverandre.

" Hva skulle jeg sett at du:Gjorde mer av og hvorfor?Skal fortsette å gjøre og hvorfor?Skal gjøre mindre av og hvorfor? Eventuelle andre forventninger.

5. Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Med utgangspunkt i bedriftens mål: Er det klart hva som er dine oppgaver? Hvilke arbeidsmål bør vi sette for neste periode?

6 Utviklingstiltak

Hva trenger du av hjelp og støtte fra meg (leder)Hvilke utviklingstiltak vil du foreslå for deg selv? (kurs, videreutdanning e.l.) Andre tiltak til fordel for bedriften eller våre samarbeidspartnere.

Les også: 7 råd for den vanskelige samtalen

Har du nylig fått personalansvar?

Hold deg faglig faglig oppdatert med:

"

Personal og Ledelse

Bestill et abonnement i dag!

Papirutgaven kommer ut åtte ganger i året. I hvert nummer byr vi på masse spennende og nyttig fagstoff for deg som har personalansvaret i bedriften og for deg som leder og utvikler andre mennesker.

Få med deg siste nytt om:

" - Leder- og organisasjonsutvikling - Rekruttering og utvelgelse - Nedbemanning og permittering- Utvikling i arbeidsmarkedet

Bestill et abonnement her, eller last ned en PDF av siste nummer her.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"