Robert Eriksson
Robert Eriksson

Nytt tilskudd for IA-virksomheter

–Vi innfører nå et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd som vil gjøre det enklere for arbeidsgivere både å forebygge sykefravær og å legge til rette, slik at ansatte kan være i arbeid til tross for helseproblemer, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Publisert

(Illustrasjon: Colourbox)

Formålet er å stimulere arbeidsgivere til å iverksette forebyggende og tilretteleggende tiltak på arbeidsplassen. De nye reglene trer i kraft mandag 1. september og følger opp partenes enighet om å ha et større fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid i virksomhetene i den nye IA-avtalen.

Kompensasjon for merutgifter

Forskriften viderefører dagens ordninger med tilretteleggingstilskudd og tilskudd til bedriftshelsetjeneste. De nye reglene innebærer at det også skal kunne gis kompensasjon for merutgifter og merinnsats arbeidsgiverne har knyttet til tiltak som styrker det forebyggende HMS-arbeidet i virksomheten.

Dette kan være ulike opplæringstiltak som kurs i risikovurdering, konflikthåndtering, kommunikasjonstrening, jobbmestring eller arbeidsstillinger.

Virksomhetene kan også søke om tilskudd til opplæring av ansatte, representanter for ansatte og ledere for å heve kompetansen i å forebygge sykefravær.

Tilskuddet kan gis til en enkelt arbeidstaker, men også til grupper av arbeidstakere. Tilskuddet er forbeholdt IA-virksomheter.

Powered by Labrador CMS