Sove på kontoret Colourbox
Sove på kontoret Colourbox

Norske sjefer krever døgnberedskap

Nær halvparten av norske arbeidstakere mener sjefen deres forventer døgnberedskap på jobb – syv dager i uken. Det er langt over våre naboland.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

- Det norske arbeidsmarkedet er veldig fleksibelt og vi ser en utvikling mot et arbeidsliv der skillet mellom jobb og fritid viskes ut. Å få en telefon fra sjefen søndag kveld eller svare på mail etter kveldsnytt er blitt helt normalt i store deler av norsk arbeidsliv, sier sier Camilla Grana, daglig leder i Randstad i Norge.

Skillet hviskes ut

Og de tror denne utviklingen kommer til å forsterkes i årene fremover, både i Norge og internasjonalt. Tallene er hentet fra Randstads arbeidsmarkedsundersøkelse som gjennoføres fire ganger i året.

Undersøkelsen viser at skillet mellom arbeid og fritid er mer visket ut i Norge enn i nabolandene Sverige og Danmark.

Hele 44 prosent av norske arbeidstakere sier arbeidsgiveren forventer tilgjenglighet 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Det er langt høyere tall enn hos våre naboer i Sverige og Danmark, der henholdsvis 23 og 22 prosent må være tilgjengelige dag og natt.

Private gjøremål

Trenden understrekes av at et stor del av norske arbeidstakere opplyser at de både utfører private gjøremål i arbeidstiden og at de jobber på fritiden.43 prosent av norske arbeidstakere medgir at arbeidstiden brukes til private ærender.

Halvparten opplyser imidlertid at de også jobber etter arbeidstid. 52 prosent av danskene og 48 prosent av svenskene opplyser det samme.

- Innenfor mange profesjoner har jobben lenge vært en livsstil. Nå ser vi imidlertid en tydelig utvikling mot at skillet mellom jobb og fritid har blitt visket ut for svært mange. Når fem av ti norske arbeidstakere jobber på fritiden og fire av ti er tilgjengelige døgnet rundt, hele uken, er det tydelig at vi har fått et arbeidsliv der svært mange ikke deler opp tiden sin i jobb og fritid lenger, sier Grana.

Mener arbeidsgiver forventer tilgjengelighet 24/7

Topp 5, Europa

1) Slovakia, 59 prosent

2) Tyrkia, 57 prosent

3) Tsjekkia, 54 prosent

4) Nederland, 45 prosent

5) Norge, 44 prosent

Topp 5, Skandinavia

1) Norge, 44 prosent

2) Sverige, 23 prosent

3) Danmark, 22 prosent

Utfører private ærender på jobben

1) Sverige, 49 prosent

2) Sveits, 47 prosent

3) Luxembourg, 48 prosent

4) Slovakia, 46 prosent

5) Norge 43 prosent

Danmark: 37 prosent

Jobber på fritiden

1) Hellas, 66 prosent

2) Spania, 64 prosent

3) Ungarn, 60 prosent

4) Tsjekkia, 60 prosent

5) Slovakia, 59 prosent

Norge: 50 prosent, Sverige: 48 prosent, Danmark: 52 prosent

(NTB)