Stein Andre Haugerud
Stein Andre Haugerud

Norske sjefer for opptatt av å bli likt

9 av 10 ledere synes det er viktig at medarbeiderne liker dem. Samtidig er ansattes største frustrasjon at sjefen mangler generelle lederegenskaper. – Å være de ansattes ”kompis” er ikke en leders oppgave, sier Proffice-direktør Stein Andrè Haugerud.

Publisert

KONFLIKTSKY: Tallene viser at oppsigelser, involvering i ansattes personlige problemer og negativ feedback er det mest problematiske for norske ledere. Foto: Karine H. Henriksen.

Dette kommer frem i en ny, stor arbeidslivsundersøkelse gjennomført blant 2300 yrkesaktive over hele landet, deriblant 1000 ledere. Undersøkelsen er utført av Respons Analyse AS, på vegne av Proffice i april og mai 2014.

- Mens det tidligere var allment akseptert at lederen var «sjefen» og kommuniserte nedover i rekken, er det i dag nærmest en selvfølge at ansatte skal involveres i prosesser og få mene noe om det meste. Dette har medført en mykere og mer relasjonsorientert lederstil her til lands, sier Stein Andrè Haugerud, direktør i Proffice.

Undersøkelsen viser at 9 av 10 ledere hevder de har en involverende lederstil, som preges av diskusjoner med de ansatte og demokratisering av prosesser før beslutninger tas. Kun 7 prosent av dagens ledere hevder å ha en lederstil som er autoritær. Det er overraskende få, mener Proffice-sjefen.

- Det har lenge vært kjent at generasjon Y kan være krevende å lede, fordi de er vokst opp i et rikt velferdssamfunn og ikke finner seg i å bli fortalt hva de skal gjøre. Egen kompetanseutvikling er viktigere enn lojalitet til arbeidsgiver. Dette er noe dagens ledere tydeligvis har tatt til etterretning. Men det er en vanskelig balansegang å skulle være en involverende og relasjonsstyrt leder, samtidig som man må være tydelig og effektiv for å skape resultater, sier Haugerud.

For mye kos

Han mener det er positivt at lederne tilpasser seg sine ansatte, men til en viss grad.

- Vi må ikke bli helt ”Mary Poppins” heller. Blir selskapsstrukturen for flat, og blir det for mye kos, kan en konsekvens bli mer byråkrati og mindre beslutningsdyktige sjefer uten respekt fra sine ansatte, sier Stein Andrè Haugerud.

Dette bekreftes i undersøkelsen. Til tross for at både ledere og ansatte foretrekker demokratisering av beslutningsprosesser, hevder 1 av 3 sjefer at internt byråkrati, som tidkrevende forankringsprosesser, er en stor utfordring for å kunne lede på best mulig måte.

- Det er fristende å si at som man reder ligger man. Dersom norske ledere ønsker en demokratisk lederstil, er det viktig at også ansvaret fordeles nedover i rekkene, og at lederne er klokkeklare på hva som forventes videre av leveranse, fremdrift og resultater. Hvis ikke kan det fort bli til at de ansatte løper rundt som gjeterløse sauer. Det gir som kjent dårlig avkastning på bunnlinjen, sier Proffice-sjefen.

Vil bli likt – mister respekt

86 prosent i lederundersøkelsen til Proffice, sier at de er opptatt av å være likt blant sine ansatte. Samtidig er 1 av 4 ansatte misfornøyde med sjefen, og et flertall av disse hevder det er fordi sjefen mangler generelle lederegenskaper. Videre mener halvparten at lederne mangler faglig tynge, mens 1 av 3 hevder at sjefen ikke har respekt blant sine ansatte.

– Når sjefen blir ”kompis” med de ansatte kan dette virke forvirrende og gjøre de ansatte usikre på hvor grensene går. En tilbakelent og kameratslig ledelse kan dessuten bli oppfattet som mangel på faglig interesse fra medarbeiderens side, sier Stein Andrè Haugerud.

Powered by Labrador CMS