Medarbeidere, elever, kolleger, studenter
Medarbeidere, elever, kolleger, studenter

Ligger ledelse i blodet?

Unge mennesker som har familiemedlemmer med et lederansvar, har større ambisjoner om å skaffe seg lederansvar enn unge som ikke har ledere i familien. Det kommer fram i en dansk undesøkelse.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Blant de tusen respondentene som var mellom 19 og 39 år, hadde 64 prosent søsken eller familiemedlemmer som selv hadde et lederansvar. Tallene viser at syv av ti unge har ambisjoner om å skaffe seg lederansvar i jobben.

Smittsomt

Ledelsesrådgiver i den danske organisasjonen Lederne, Michael Uhrenholt, er ikke overrasket over svarene.

– Vi speiler oss mot dem vi kjenner best. Studien viser at mange unge som selv har ledere i familien, får lyst til å ta ansvar og få innflytelse. Tallene er samtidig et uttrykk for at de fleste ledere heldigvis er i stand til å takle et stort press og en stor arbeidsmengde på en slik måte at det ikke skremmer barn og barnebarn fra å søke lederansvar, sier han til nettstedet lederne.dk.

Blant de unge som ikke hadde familiemedlemmer med lederansvar, svarte kun halvparten at de hadde ambisjoner om lederansvar i jobben.

Utdanning og yrker går i "arv"

Ole Iversen ved Handelshøyskolen BI har forsket på hva som kjennetegner gode ledere og underviser blant annet i rekruttering, personlighet og intelligens. Han er ikke overrasket over resultatene i den danske studien.

– Det at utdanning og yrker i mage tilfeller går i «arv» er det mange eksempler på. Det er også slik at det er større sannsynlighet for at barn av akademikere tar en høyere utdanning enn at barn av foreldre som ikke har noen utdanning gjør dette. Og utdanning er jo også et godt grunnlag for mange lederjobber, sier Ole Iversen.

Iversen påpeker at studien ikke sier noe om hva som skyldes arv og miljø.

Les hele saken her.

"
Powered by Labrador CMS