kvinne_leder.jpg
kvinne_leder.jpg

Høyere lønn til kvinnesjefer

Kvinner i mellomlederstillinger får stadig bedre betalt, viser en ny måling. – Utviklingen er gledelig, men likelønn er fremdeles et stykke unna, fastslår Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Ifølge undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2014 hadde kvinner en positiv lønnsutvikling i 2013. Kvinnelige mellomledere fikk i snitt 87,3 prosent av lønnsutbetalingen til en mannlig mellomleder. Dette er en økning på 1,3 prosentpoeng fra året før.

– Kvinnelønn er et tema vi har jobbet med de siste årene. Det er tilfredsstillende å se at utviklingen nå er positiv, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.

Tjener 76 000 mindre enn menn

Nesten 3000 ledende og betrodde ansatte deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført av De Facto på oppdrag for Lederne. Den viser at en gjennomsnittlig kvinnelig mellomleder utenfor oljesektoren i dag tjener 518 000 kroner. I snitt tjener mannlige mellomledere 76 000 kroner mer.

- Det er fremdeles en vei å gå. Det blir stadig vanligere med individuell lønnsfastsettelse. Menn er gjerne flinke til å prate seg opp og understreke hvor uunnværlige de er for bedriften, mens en del kvinner er litt mer tilbakeholdne. Dette er noe arbeidsgivere bør være bevisste på under lønnsforhandlinger, råder Brekke.

Menn belønner menn

Rådgiver Stein Stugu ved kunnskapssenteret De Facto understreker at markedslønn og individuelle ordninger favoriserer menn. – Fortsatt er mange toppledere menn, og det er nok mange som bevisst eller ubevisst belønner de som ligner på seg selv. Dessuten er mange menn rett og slett bedre selgere av egne fortrinn i en forhandlingssituasjon, påpeker han.

- I tillegg er menn overrepresentert i bransjer som er lønnsledende. – Ikke minst gjelder dette oljesektor, der lønningene ligger langt over de fleste andre bransjer, sier Stugu. I sammenlikningen mellom kvinner og menn er derfor oljesektoren utelatt.

Likelønn i Østfold – store forskjeller i vest

Også på landsbasis er lønnsforskjellene tydelige. Sogn og Fjordane, Rogaland og Møre og Romsdal er de tre fylkene med størst gap mellom manns- og kvinnelønn på mellomledernivå. Østfold og innlandsfylkene skiller seg ut i positiv retning. I Østfold er det tilnærmet likelønn mellom kjønnene.

Funnene i Norsk Ledelsesbarometer går på tvers av tallene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjøret, som legger grunnlaget for lønnsoppgjørene. Disse beregningene tar for seg alle lønnstakere i Norge, og viser at menn rykket fra på lønnsfronten i 2013.

– En mulig forklaring kan være at Lederne har klart å sette kvinnelønn på agendaen på mellomledernivå. I så fall er dette en påminnelse om hvor viktig det er å jobbe mot forskjellsbehandling av kvinner og menn, sier Stein Stugu i De Facto.

(Pressenytt)

Powered by Labrador CMS