møte-3-colourbox999613.jpg
møte-3-colourbox999613.jpg

Hold utviklingsmøter adskilt fra driftsmøter

Ledere bør holde møtevirksomhet for utvikling og daglige oppgaver adskilt. Å blande sammen møter med ulikt formål kan skape frustrasjon og gå ut over effekten, viser svensk forskning.

Publisert

Hold møter om daglig drift adskilt fra idémyldring og fremtidsplaner.

Tenk deg at kollegaene har samlet seg rundt møtebordet. Det første punktet på dagsordenen er fordelig av de faste, ukentlige oppgavene. Det neste handler om fremtidig utvikling av arbeids­rutiner.

Dette kunne vært agendaen på enhver arbeids­plass. Men det er faktisk ingen god idé, mener Annika Engström, som har avlagt doktor­grad ved universitetet i Linköping. Hun forsket på arbeids­grupper i en mindre industri­virksomhet, med vekt på læring, kommunikasjon og effektivitet, skriver Renholdsnytt på sine nettsider.

Sammenblanding gir frustrerte medarbeidere

Når man blader møter om daglig drift med punkter som handler om fremtidig utvikling, er det en fare for at det etterlater seg frustrerte møte­deltakere, og at det går ut over produktiviteten.

Møter som handler om den sedvanlige driften, skal holdes løsnings­orienterte og ha stram styring, med fokus på å løse oppgaven på en effektiv måte.

" – Det handler om at produksjonen skal fungere. Dette er ikke det riktige forum for å være kritisk og sette spørsmålstegn ved hvordan oppgavene utføres, sier Engström. Dette bør i stedet luftes på særskilte møter om utviklingsarbeid, som gjerne må være problem­orienterte og mindre styrende.– Her diskuteres grunnleggende problemer og om man gjør tingene riktig. Medarbeiderne skal stimuleres til å stille spørsmål ved ting og komme med forslag til å gjøre tingene på en god måte, sier hun.

Tren på konflikthåndtering

Det er imidlertid viktig at lederne håndterer de uenigheter som måtte opp stå i en utviklings­prosess. Mange arbeids­plasser klarer ikke håndtere konflikter, samarbeids­problemer og dårling stemning.

Hun tror vi bør øve mer på å håndtere følelser og kommunikasjon. På samme måte som fotball­spillere trener og har forskjellige strategier for å kunne håndtere forskjellige situasjoner, bør vi også jobbe for å forbedre kommunikasjonen på arbeids­plassen.

Kilde: Møder om udvikling og daglig drift skal holdes hver for sig

"
Powered by Labrador CMS