forebygge stress kampanje
forebygge stress kampanje

Forebygger dere stress på jobben?

I begynnelsen av april startet den europeiske god praksis-konkurransen for arbeidsmiljø. I år ønskes bidrag fra virksomheter som har gjennomført gode tiltak for å forebygge stress og psykososial risiko på arbeidsplassen.

Publisert

.

Konkurransen arrangeres i regi av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA), og det er andre gang at norske virksomheter kan delta.

God praksis-konkurransen er et ledd i kampanjen "Gode arbeidsplasser forebygger stress" som går ut 2015.

Følgende strategiske mål er satt for 2014-2015:

  • å skape bevissthet om det økende problemet som arbeidsrelatert stress og psykososial risiko utgjør,
  • å tilby og fremme bruken av enkle, praktiske verktøy og retningslinjer for forebygging av psykososial risiko og stress på arbeidsplassen,
  • å fremheve de positive virkningene, også sett fra et forretningsmessig perspektiv, av å forebygge psykososial risiko og stress på arbeidsplassen.

I forrige god praksis-konkurranse i 2012-2013 med tema "Samarbeid, ledelse og medvirkning" nådde den norske bedriften GE Healthcare opp og mottok hederlig omtale i en egen publikasjon som utgis i etterkant av konkurransen.

Hvem kan nominere?Alle arbeidsgivere, arbeidstakere, bedriftshelsetjenester og arbeidslivssentre oppfordres til å nominere kandidater.

På nasjonalt plan vil kandidatene bli vurdert i to kategorier: arbeidsplasser med under 100 ansatte og arbeidsplasser med 100 eller flere ansatte. Vinneren i hver kategori går så videre til den europeiske runden.

Prisvinnerne og et lite antall bidrag som gis "hederlig omtale", vil bli valgt ut av et panel bestående av representanter for de fire interessegruppene i EU-OSHAs styre (regjeringer, arbeidsgivere, arbeidstakere og Europa-kommisjonen) og en ekspert på feltet.

Frist for innsending av bidrag er 10. oktober 2014.Prisen vil bli utdelt under en seremoni våren 2015.

Les mer om prisen her.

Powered by Labrador CMS