Nye digitale verktøy skal gi tryggere skjenking

For å lykkes i utelivsbransjen trenger man dyktige ansatte og gode rutiner. Nå kommer det nye verktøy som skal gjøre det enklere å oppfylle kravene i alkoholloven, slik at utelivet blir trygt og hyggelig for alle.

Publisert

Det kan være utfordrende å drive et utested når man opplever at gjestene drikker litt for mye og skaper utrivelige situasjoner når de skal ut på byen. Å drive et salgs- eller skjenkested innebærer også et stort ansvar.

Alkoholloven krever blant annet at det ikke skal selges eller skjenkes alkohol til mindreårige eller åpenbart påvirkede personer.

Unngå lovbrudd og prikker

1. januar 2016 trer nye regler om prikktildeling i kraft, og kommunene vil da være forpliktet til å tildele prikker ved regelbrudd og inndra bevillinger ved 12 tildelte prikker. Ett av målene med ordningen er at salgs- og skjenkestedene bedre skal kunne forebygge at det skjer lovbrudd.

– Det er ikke et mål for oss at flest mulig steder skal få flest mulig prikker når den nye ordningen trer i kraft. Vi ønsker å bidra til at bransjen lykkes i sitt arbeid med ansvarlig salg og skjenking og dermed unngår å få prikker, sier Linda Granlund i Helsedirektoratet.

I samarbeid med flere bransjeaktører har derfor Helsedirektoratet utviklet flere nye tiltak og verktøy som skal gjøre det enklere å overholde alkoholloven. Dette er:

  • Guide til internkontroll for ledere/eiere av skjenkesteder. Et praktisk verktøy som skal hjelpe salgs- og skjenkestedene å lage gode rutiner og dermed unngå at lovbrudd skjer
  • E-læringskurs for ansatte i skjenkebransjen. Kurset gir blant annet kunnskap om alkoholloven og hvordan man kan håndtere ulike situasjoner. Ved bestått prøve får man kursbevis.

Kunnskapsprøve gir bedre kontroll

For at bransjen skal være trygg på at kontrollen utføres på riktig måte, er det også viktig at kontrollørene har tilstrekkelig kompetanse. Det er derfor utviklet en obligatorisk elektronisk kunnskapsprøve for salgs- og skjenkekontrollører.

– Vi har alle en felles interesse i å jobbe for et trygt og trivelig uteliv, slik at folk kan gå på byen uten å være redde for bli utsatt for vold eller ulykker som følge av for høyt alkoholbruk. Dette er gunstig for bransjen og det er bra for folkehelsa, sier Granlund.

For å informere om nye tiltak og verktøy, arrangerer Helsedirektoratet mandag 14. desember et miniseminar for salgs- og skjenkebransjen, kommuner og kontrollører. Seminaret filmes og vil bli lagt ut på helsedirektoratet.no i etterkant.

(Kilde: Helsedirektoratet)

Powered by Labrador CMS