(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Over 110 000 utenlandske arbeidere søker hjelp

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) registrerte over 111 200 henvendelser i 2015. Dette utgjør omtrent samme antall som i 2014. Flertallet av de besøkende kommer fortsatt fra Polen, etterfulgt av personer fra India, Litauen, Tyskland, Spania og Romania.

Publisert

Servicesentrene legger til rette for at utenlandske arbeidstakere skal komme raskt i lovlig arbeid i Norge og er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Det er foreløpig etablert SUA i Oslo, Bergen, Stavanger og Kirkenes. Her behandles blant annet søknader om oppholdstillatelse, skattekort og meldinger om flytting, i tillegg til at de besøkende får informasjon om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv.

Økning av henvendelser om oppsigelse
Nær 2 500 av de besøkende oppsøkte Arbeidstilsynets veiledere på SUA. De fleste er fra Polen og Litauen og jobber i bygg- og anleggsbransjen. Mange har spørsmål knyttet til lønn og arbeidskontrakten sin. Det er også en merkbar økning av henvendelser knyttet til oppsigelse og permisjon.

Får hjelp på sitt språk
Brukerne av sentrene gir uttrykk for at de er svært fornøyde med å kunne gå inn en dør og ordne alt raskt. Tilbakemeldinger fra brukerne viser også at de synes det er viktig å kunne få hjelp på sitt eget språk, og de er godt fornøyd med at sentrene har ansatte med bred språkkompetanse.

Nye servicesentre
1. juni 2015 åpnet det fjerde SUA-senteret i lokalene til Skatt vest i Bergen sentrum. Unikt for senteret i Bergen er at kemnerkontoret også er representert, noe som gir senteret mulighet til å kunne gi enda bedre service både til arbeidstakere og arbeidsgivere innen temaet lønn.

Det planlegges åpning av nytt servicesenter i Trondheim sommeren 2016.

SUA har i løpet av 2015 behandlet ca.:

  • 8 800 søknader om oppholdstillatelse
  • 17 000 EØS-registreringer
  • 23 800 søknader om skattekort
  • 11 600 flyttemeldinger
  • 11 500 tildelinger av D-nummer
  • 2 500 henvendelser om arbeidsforhold

Se årsrapporten for mer informasjon. Den kan lastes ned fra www.sua.no

Powered by Labrador CMS