sosialt-ansvar-2.jpg
sosialt-ansvar-2.jpg

Unge ledere minst opptatt av samfunnsansvar

Ledere under 35 år er mindre opptatt av at bedriften de jobber i tar et aktivt samfunnsansvar, enn sine eldre kolleger, og de er også minst opplyst om bedriftens strategi på området.

Publisert

Ill.foto:Colourbox.

Mens 64 prosent av ledere under 35 år sier at det er viktig at bedriften de jobber i tar et aktivt ansvar, hvorav kun 14 prosent mener det er særdeles viktig, ligger andelen 10 prosent høyere i de øvrige aldersgruppene. Her er det også dobbelt så mange som hevder det særdeles viktig.

Det viser en ny landsdekkende arbeidsmarkedsundersøkelse utført av Respons Analyse for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice i oktober 2011.

Sammensatt forklaring

- Hva som er årsaken til at de unge synes å være minst opptatt av samfunnsansvar er usikkert. Kanskje handler det om at en ny, ung leder er mer opptatt av raskt å skape synlige resultater på bunnlinjen fremfor å bruke tid på noe som har en betydelig mer langsiktig avkastningshorisont. Det kan også ha sammenheng med hvilket ledernivå de er på, og at de av den grunn er mindre involvert i strategiutvikling, sier Stein Andrè Haugerud, direktør i Proffice Norge.

Dette understøttes av resultatet fra undersøkelsen som viser at unge ledere også er minst opplyste om nettopp bedriftens samfunnsstrategi.

Mens 2 av 10 unge sier at de ikke vet hvorvidt bedriften de jobber i har en strategi for aktivt samfunnsansvar, er andelen uvitende ledere i de eldre aldersgruppene 1 av 10.

Kun halvparten med CSR-strategi

Resultatene viser også at bare halvparten av de spurte lederne hevder bedriften de jobber i har en tydelig strategi for aktivt samfunnsansvar. Dette til tross for at hele 73 prosent mener det viktig og at 62 prosent mener alle bedrifter bør ha dedikerte ansatte som jobber med dette.

- For 10 år siden var begrepet CSR (Corporate Social Responsibility) – eller bedrifters samfunnsansvar som det heter på norsk – fortsatt ukjent i Norge, og noe få bedrifter hadde på agendaen. Mye er skjedd rent faglig på området siden den gang, men det fortsatt en del å rydde opp i, sier Haugerud.

Bedriftsmote

Han viser til at 8 av 10 ledere mener mange bedrifter bruker samfunnsansvar som ”bedriftsmote” for å bygge omdømme, uten at de nødvendigvis gjør så mye mer enn de alltid har gjort.

Undersøkelsen viser videre at 7 av 10 ledere mener det har gått inflasjon i begrepet, og 64 prosent av de ansatte, som ikke er i lederstilling, mener begrepet er uklart, og de er usikre på hva det egentlig innebærer i praksis.

Bedre omdømme viktigst

Ser vi på svarene fra lederne i bedrifter som tar aktivt samfunnsansvar, svarer 62 prosent at de gjør dette for å bedre bedriftens omdømme. 59 prosent mener at de har et ansvar som går ut over lønnsom verdiskaping.

Økt identitet og stolthet blant ansatte teller også mye, mens 22 prosent begrunner det med økt lønnsomhet. Dobbelt så mange mannlige som kvinnelige ledere hevder dette.

- Slik jeg ser det er det ingen motsetning mellom det å tjene penger, og å ta i et tak til samfunnets beste. Er man en samfunnsansvarlig aktør fortjener man å gjøre det bra i sitt marked. Men som leder må man også våge å tenke langsiktig på dette området, og man er nødt til å involvere de ansatte skal man lykkes, sier Haugerud.

Slipp ansatte til

Mange ansatte hevder at de ikke vet hva slags type samfunnsansvar bedriften deres tar, men over halvparten ønsker å bidra med tid til å jobbe med dette.

1 av 5 kunne til og med tenke seg å bidra utenom arbeidstiden. Tallene viser også at eldre ansatte er mer villige til å bidra utenom arbeidstiden enn sine yngre kolleger.

(pressemelding)