Sure-kolleger
Sure-kolleger

Tre av fire sjefer vil bytte jobb

Misnøye med nærmeste sjef er den vanligste årsaken til at svenske ledere vil bytte jobb viser en ny undersøkelse.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

En lite effektiv organisasjon, for lav lønn og dårlig lederstøtte er hovedgrunnene til at svenske ledere er misfornøyd med sin nåværende arbeidsplass. For å bli værende i sjefsstolen må disse områdene forbedres viser undersøkelsen som er gjennomført blant 1070 ledere for tidsskriftet Chef i Sverige.

Hele tre av fire ledere sier de har planer om å bytte jobb, og litt over en tredjedel sier de vil bytte i løpet av de nærmeste 15 månedene.

Ifølge undersøkelsen er rollen som mellomleder den mest utfordrende. Det skyldes blant annet at de både har ansatte og ledere under seg. Ofte savner disse sjefene utviklingsmuligheter og støtte i sin egen lederrolle.

Her er listen over forbedringsområder for at svenske ledere skal fortsette i lederstolen:

1. En effektiv organisasjon der struktur og roller er tydelige.

2. En ny sjef som gir støtte, er tilregnelig og bidrar til en god relasjon.

3. Et realt lønnsløft.

4. Støtte i sjefsrollen, eksempelvis gjennom tilgang på en assistent.

5. Bekreftelse gjennom feedback – selv på øverste nivå.

6. Akseptere utviklingsmuligheter.

7. Muligheter for å gjøre karriere eller bytte rolle internt.

8. Et aktivt arbeid med verdier og lederskap.

(Chef.se)