Slik skaper du flyt

Karoline Hofslett Kopperud mener at følgende faktorer på arbeidsplassen gir grobunn for gode flytopplevelser:

Publisert Sist oppdatert

Les også: Den supergode jobbfølelsen

" 1. Ha klare mål. Gjør dem så konkrete og realistiske at de blir motiverende å strekke seg etter for medarbeiderne.

2. Gi folk noe å tro på. Det finnes en mening med den jobben som gjøres på avdelingen. Bruk dette til å skape motivasjon for arbeidsoppgavene.

3. Gi feedback. Fortell medarbeiderne når de gjør en god jobb, og vær konkret. Gi konstruktive tilbakemeldinger når det er behov for det. Det er viktig at folk har tro på at de mestrer arbeidsoppgavene.

4. Rasjonaliser rutinearbeidet. Ikke la rutineoppgavene ta all tid og skape forstyrrelser.

5. Skap felles mål. Diskuter hva målene innebærer. Spør medarbeiderne om hvordan målene kan nås, heller enn å påtvinge dem ferdige løsninger. Det skaper større involvering og engasjement, og gir eierskap til resultatene.

6. Det må være samsvar mellom evner og utfordringer. Utfordringer er en forutsetning for å oppnå flyt, men hvis utfordringene er for store i forhold til personens evner – eller at det ikke finnes tilstrekkelige ressurser til å løse utfordringen – så kan det skape frustrasjon og demotivasjon.

7. Ha realistiske tidsrammer for den jobben som skal gjøres. Flyt oppnås ikke når man stresser fra den ene oppgaven til den andre. Forsøk også å myke opp rammene for arbeidstiden, hvis mulig. Det er ikke sikkert at den gode og kreative flytopplevelsen kommer akkurat i tidsrommet mellom åtte og seksten.