Pappaperm
Pappaperm

Pappaperm har ingen effekt på likelønn

At islandske fedre tar ut en tredjedel av fødsels- permisjonen har foreløpig ikke redusert lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Publisert

Bildetekst her...

2003 fikk islandske fedre rett på tre måneder fødsels- permisjon, noe som utgjør en tredjedel av den totale foreldrepermisjonen.

Da den norske likelønnskommisjonen i fjor leverte sin innstilling, var utvidelse av pappapermisjonen en sentral anbefaling.

Les også:- Ledere må støtte pappaperm

Kommisjonen hevdet at en økt fedrekvote og en tredeling av fødselspermisjonen ville bidra til likelønn. Men den økte pappapermisjonen på Island har foreløpig ikke hatt noen effekt for utviklingen av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, i følge Kilden (Informasjonssenter for kjønnsforskning/Norges forskningsråd.)

Les også: Lov og rett ved permisjoner

Kilden viser til professor Ingólfur Gíslason ved Islands universitet, som leder et fellesnordisk forskningsprosjekt om temaet.

Kvinner tjener fortsatt omkring 80 prosent av hva menn tjener. Gíslason tror at forklaringen på manglende likelønn er at arbeidsmarkedet og fordelingen av familiearbeidet fortsatt er kjønnet. Kvinneandelen er fortsatt høy i lavtlønte yrker, særlig i omsorgssektoren. Slike kjønnsforskjeller i yrkesvalg kan knyttes til den tradisjonelle kvinnerollen og til at kvinner ønsker seg arbeid som enklere kan kombineres med familielivet.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"