lese-og-skrivevansker
lese-og-skrivevansker

81 millioner til kursing

Virksomheter over hele landet kan nå søke om til sammen 81 millioner kroner til kompetanseheving av sine ansatte. Pengene skal gå til kurs i lesing, skriving, regning og data.

Publisert

– Heving av medarbeidernes basiskompetanse gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver og bedre kommunikasjon internt og eksternt. Det er et pluss for medarbeiderne og et pluss for bedriften, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox i en pressemelding.

Midlene kommer fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), som forvaltes av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

" BKA har eksistert siden 2006, og så langt er ca. 200 millioner kroner delt ut. I år fikk 412 virksomheter til sammen 78 millioner kroner til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Trøndelag Renholds Service (TRS) var en av dem, og er nå i full gang med opplæring av sine ansatte.

Bestill et abonnement på Personal og Ledelsei dag. Enkeltutgav er av Personal og Ledelse kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS