kollegaer 1
kollegaer 1

Kjønn avgjør ikke lederstil

Det handler ikke om du er mann eller kvinne. Det er din kulturelle bakgrunn som avgjør hvordan du opptrer som leder, ifølge ny forskning.

Publisert

Forskning har lenge forsøkt å forklare forskjeller i lederstiler i hvilket kjønn du er. Kvinner antas å være såkalt relasjonsorientert, mens menn blir ofte kategoriesert som problemorienterte. Nå er nye teorier på vei, melder det svenske nettstedet Chef.se.

Ifølge en artikkel i tidsskriftet International Journal of Cross Cultural Management spiller din kulturelle bakgrunn større rolle enn om du er mann eller kvinne. .En studie der 64 000 ansatte i 42 land har vurdert 13 600 ledere og deres ledermetoder.Ansatte gir kvinnelige sjefer høyere karakterer enn mannlige ledere på evnen til å vise interesse og på evnen til å skape strukturer.

Resultatene viser at stereotype kjønnsroller innen ledelse er i endring, særlig fordi å strukturere er en egenskap som har vært sterkt tilknyttet menn. Det viser seg også kvinnelige ledere heller ikke setter mer fokus på relasjoner enn på å løse problemer.Forskjellen mellom kvinner og menn og deres lederstiler er størst i land på den vestlige halvkule. I resten av verden, er det liten forskjell mellom mannlige og kvinnelige lederstiler. Dermed er det vanskelig å forklare mulige forskjeller mellom menn og kvinner ledelse med biologiske faktorer